close
Share with your friends

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Usługi w zakresie przeciwdziałania i badania nadużyć gospodarczych oraz doradztwo w sprawach regulacyjnych i spornych.

Usługi w zakresie przeciwdziałania i badania nadużyć gospodarczych.

Usługi w zakresie przeciwdziałania i badania nadużyć gospodarczych oraz doradztwo w sprawach regulacyjnych i spornych.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć jest częścią globalnej sieci profesjonalistów wspierających Klientów w zagadnieniach gospodarczych i finansowych wynikających z ryzyka nieprawidłowości wewnętrznych, nadużyć zewnętrznych, niezgodności z regulacjami, spraw spornych a także działań podejmowanych przez urzędy regulacyjne.

Nasz Zespół tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, prawa oraz IT, którzy łączą wszechstronną wiedzę z umiejętnością identyfikacji i ograniczania ryzyk, prowadzenia audytów śledczych, stosowania narzędzi informatyki śledczej i zdobywania informacji, jednocześnie dysponując doświadczeniem z zakresu psychologii zarządzania, egzekwowania prawa i kształtowania właściwych postaw etycznych w przedsiębiorstwach.

Polski Zespół świadczy usługi dla firm lokalnych i międzynarodowych, reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu i usług, jak również ściśle współpracuje z zespołami o podobnej specjalizacji w ramach sieci KPMG na całym świecie. Współpraca ta zapewnia dostęp do najnowszych metodyk i rozwiązań informatycznych a także umożliwia szybkie pozyskanie informacji i specjalistycznej wiedzy o lokalnych praktykach biznesowych lub regulacjach.
Wachlarz oferowanych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem nadużyć usług tworzą:

  • Audyty śledcze koncentrujące się na badaniu domniemanych nadużyć gospodarczych, korupcji, nieprawidłowości finansowych lub zachowań nieetycznych, zarówno na potrzeby wewnętrzne Klientów, jak również w celu zebrania materiałów i dowodów na potrzeby postępowania dyscyplinarnego czy prawnego;

  • Doradztwo w sprawach spornych dotyczące zarówno postępowań prowadzonych przez sądami powszechnymi, jak i arbitrażem lokalnym i międzynarodowym. Nasze usługi obejmują zarówno opracowywanie opinii prywatnych dla stron sporu, jak i niezależnych opinii dla sądów;

  • Usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji gospodarczych, w ramach których badamy i oceniamy zgodność danej instytucji z regulacjami zewnętrznymi i wspieramy ją w uzyskaniu pełnej zgodności z tymi regulacjami, pomagamy w realizacji obowiązków w zakresie KYC (on-boarding i refresher) a także w niezależny sposób weryfikujemy prawidłowość raportowania transakcji ponadprogowych czy podejrzanych;

  • Usługi informatyki śledczej obejmujące identyfikację, odzyskiwanie, zabezpieczanie oraz analizę dowodów elektronicznych, jak również usługi analizy danych;

  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć obejmujące szeroki wachlarz usług doradczych wspierających identyfikację i ograniczanie ryzyka nadużyć i regulacyjnego. W szczególności usługi te obejmują: audyty u kontrahentów, przeglądy zgodność z regulacjami antykorupcyjnymi (FCPA/Bribery Act), biały wywiad, zarządzanie ryzykiem nadużyć oraz usługi z obszaru kultury organizacyjnej i etyki.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)