close
Share with your friends

Przeglądy modeli utraty wartości

Przeglądy modeli utraty wartości

Nasi doradcy oferują wsparcie w ramach przeglądu modeli utraty wartości.

Nasi doradcy oferują wsparcie w ramach przeglądu modeli utraty wartości.

Nasi doradcy oferują kompleksowe wsparcie w ramach przeglądu modeli utraty wartości. Obszar ten może potencjalnie generować istotne implikacje na wynik banku, stąd proces optymalizacji powinien być wykonywany okresowo w celu zapewnienia, iż wykorzystywany model właściwie odzwierciedla procesy zachodzące w instytucji.

 

Nasze wsparcie dla klientów może obejmować min:

  • analizę modelu pod kątem jego założeń oraz parametrów w celu osiągnięcia optymalnych parametrów ryzyka (PD, LGD) zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
  • przeprowadzanie analizy stanowiącej podstawę do przyjęcia odpowiedniego okresu LIP przy liczeniu odpisu IBNR oraz propozycja modyfikacji procedury wyliczania odpisów o zasady weryfikacji poprawności ustalenia okresu LIP,
  • analizę modelu pod kątem wykorzystywanych danych wejściowych modelu kalkulacji odpisów aktualizujących,
  • przedstawienie rekomendacji, które usprawnią działanie modelu i pozwolą na osiągnięcie bardziej adekwatnych poziomów odpisów z tytułu utraty wartości rozpoznanych w sprawozdaniu finansowym instytucji,
  • wsparcie klienta spełnieniu wymagań regulacyjnych.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)