close
Share with your friends

Przeglądy i walidacje modeli wycen portfeli NPL

Przeglądy i walidacje modeli wycen portfeli NPL

Naszą rolą, jako niezależnego doradcy jest wykonanie przeglądu określającego wartość godziwą danego portfela NPL.

Naszą rolą jest wykonanie przeglądu określającego wartość godziwą danego portfela NPL.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie środowiska finansowego stawia nowe wyzwania przed naszymi klientami w procesie zarządzania ekspozycjami NPL. Coraz częściej instytucje decydują się na sprzedaż całości lub części posiadanych portfeli ekspozycji NPL w celu uwolnienia środków kapitałowych.

Naszą rolą, jako niezależnego doradcy jest wykonanie przeglądu określającego wartość godziwą danego portfela NPL, co pozwala instytucjom na podjęcie właściwych decyzji dotyczących strategii zarządzania portfelem NPL, w tym dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do potencjalnego przeprowadzenia skutecznego procesu sprzedaży.

 

Nasze wsparcie dla klientów może obejmować min:

  • analiza założeń istniejącego modelu do wyceny portfeli NPL,
  • stratyfikacja portfeli ze względu na homogeniczność,
  • weryfikacja danych wejściowych modelu, w tym wycen zabezpieczeń,
  • weryfikacja spójności obowiązującego modelu z rekomendacjami i obserwowanymi praktykami rynkowymi,
  • przedstawienie rekomendacji w zakresie docelowego modelu lub potwierdzenie prawidłowości obowiązującego modelu,
  • przedstawienie niezależnej wyceny portfela/ekspozycji NPL.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)