close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie sprzedaży i wyceny portfeli bankowych dla banków

Sprzedaż i wycena portfeli bankowych dla banków

Wspieramy banki w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli przeterminowanych, jak również portfeli nieprzeterminowanych.

Wspieramy banki w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli.

Zmiany w wymogach nakładanych przez nadzór bankowy, zmiany wymogów kapitałowych i wymogów płynnościowych stanowią duże wyzwanie dla naszych klientów z sektora bankowego. Dodatkowo w ostatnich latach obserwuje się w sektorze bankowym wzrost wolumenów sprzedawanych firmom zewnętrznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów z sektora bankowego, którzy min. chcieliby ograniczyć swoje wewnętrzne funkcje windykacyjne, poprawić współczynnik adekwatności kapitałowej czy też poprawić strukturę swojego portfela kredytowego wspieramy banki w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli przeterminowanych, jak również portfeli nieprzeterminowanych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesie sprzedaży portfeli. Nasze doświadczenie obejmuje wsparcie przy dużych transakcjach polegających na sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli przeterminowanych, czy pojedynczych wierzytelności.

 

Nasze wsparcie dla klientów może obejmować min:

  • analizę wstępną i ocenę skutków rachunkowych i podatkowych rozważanych transakcji,
  • analizę różnych scenariuszy planowanych transakcji oraz ich wpływu na wyniki finansowe, poziom kapitałów, potencjał dywidendowy,
  • selekcję i strukturyzację portfela czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonych do sprzedaży,
  • przygotowaniu memorandum informacyjnego dla inwestorów,
  • aktywne wsparcie w dotarciu do największej liczby prospektywnych inwestorów zainteresowanych zakupem,
  • przygotowaniu materiałów do procesu due diligence i procesu sprzedaży,
  • wsparcie w negocjacjach z zainteresowanymi stronami,
  • współpracę z prawnikami w przygotowaniu istotnych dokumentów,
  • wsparcie na etapie ofertowania wiążącego i negocjacji warunków umownych.

Nasi eksperci wspierają klientów w trakcie całego procesu, zapewniając transparentność procesu w założonych ramach czasowych, zgodnie z wymogami prawa i praktyką rynkową.   Pomagamy klientom spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zapewnieniu rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży czy restrukturyzacji oraz zrozumieniu konsekwencji księgowych planowanych transakcji, które pozwalają podjąć optymalne decyzje dotyczące celów biznesowych organizacji i rachunkowości z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)