close
Share with your friends

Strategie Energetyczne

Strategie Energetyczne

KPMG wspiera strategiczne projekty sektora energetyki i przemysłu energochłonnego, jak również wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu energią.

Wspieramy Klientów przy wyborze technologii wytwarzania oraz metod zakupu energii i paliw.

Kompleksowo wspieramy Klientów zarówno pod kątem technologicznym, jak i samego zakupu paliw i energii. Naszym głównym celem jest zmniejszenie kosztów związanych z energią, jakie ponoszą nasi Klienci.

W ciągu ostatnich dwóch lat ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosły ponad 30%. Wraz z nimi, zwiększa się cena związana z emisją dwutlenku węgla, za który dzisiaj trzeba zapłacić prawie 6 razy więcej za tonę wyemitowanego CO2 niż w 2017 roku.

Wraz ze wzrostem cen prądu i emisji, odnotowujemy spadek cen gazu ziemnego. Wzrost udziału zagranicznych dostawców na rynku oraz rozwój infrastruktury przesyłowej sprawiają, że cena gazu latem spada poniżej 60zł/MWh. Kontrakty terminowe zawierane w 2019 roku na zakup gazu były od 10% do 50% tańsze od tych zawieranych jeszcze rok wcześniej. Dodatkowo, technologie gazowe emitują prawie połowę mniej CO2 niż węglowe.

Ponadto, spada cena instalacji źródeł fotowoltaicznych. W 2018 roku 1 MW mocy wyprodukowany w tej technologii kosztował ponad 3 razy mniej niż w 2010 roku. Podczas gdy koszty zakupu technologii konwencjonalnych pozostają bez zmian, cena zainstalowania mocy w energetyce odnawialnej spada każdego roku. Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość dostawców i coraz bardziej konkurencyjny rynek technologii OZE, tendencja spadkowa cen infrastruktury może dalej się utrzymywać.

Już dzisiaj w Europie kontraktuje się energię elektryczną ze źródeł fotowoltaicznych poniżej 100zł/MWh, podczas gdy w Polsce ceny energii w 2019 roku przekroczyły na Towarowej Giełdzie Energii 250zł/MWh. W Polsce energia elektryczna pochodzi w 90% z węgla.

Powyższe czynniki wymuszą lub już wymusiły wiele zmian nie tylko w obrębie przemysłu energochłonnego. Dotyczy to także przedsiębiorstw, dla których cena ciepła i energii elektrycznej stanowi jeden z głównych kosztów działalności.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przemyślana strategia, koncepcja energetyczna adresująca przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa.

Stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół składający się z inżynierów, finansistów, ekonomistów i osób na co dzień pracujących z powyższymi zagadnieniami w zakresie doradztwa energetycznego. Dzięki dostępowi do międzynarodowych zasobów KPMG, mamy do dyspozycji globalny zestaw danych i rozwiązań stosowanych przez firmy, które dokonały już transformacji energetycznych, zmian strategii, czy weryfikacji swoich założeń.

Każda firma charakteryzuje się własnym profilem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Z uwagi na to, dostosowujemy do Państwa nie tylko nasz Zespół, ale także same usługi. Ogólny ich zakres można określić na następujące grupy, składające się na kompleksową Strategię Energetyczną:

  • Analiza makroekonomiczna, kosztów emisji oraz warunków regulacyjnych mających wpływ na koszty energii i paliwa
  • Przegląd aktywów, analiza istniejących urządzeń wytwórczych i ich paramentów, ocena aktualnej struktury zapotrzebowania Spółki na ciepło i prąd, wskazanie obszarów umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej
  • Analiza dostępnych wariantów i rozwiązań technologicznych, propozycja koncepcji technicznej, szacunek niezbędnych nakładów inwestycyjnych, efektów ekonomicznych oraz środowiskowych
  • Przegląd procesów i planowanych inwestycji pod kątem możliwości korzystania z istniejących systemów wsparcia i dofinansowań
  • Wdrożenie rozwiązań pozwalających na minimalizację kosztów modernizacji, remontów i przestojów.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)