close
Share with your friends

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Wsparcie KPMG w zakresie kompleksowego wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń; przeglądy wraz z rekomendacjami.

Wsparcie KPMG w zakresie kompleksowego wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń.

Rachunkowość zabezpieczeń pomaga rozwiązać wiele problemów księgowych związanych z ujęciem instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. Jej zastosowanie, choć nie jest bardzo skomplikowane, wymaga szeregu analiz oraz sporządzenia stosownej dokumentacji i przeprowadzania testów efektywności.

Dlaczego rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń jest zabiegiem księgowym, dzięki któremu można prawidłowo odzwierciedlić w księgach zastosowaną strategię zabezpieczenia. Samo ekonomiczne zabezpieczenie często skutkuje niedopasowaniem księgowym, które po spełnieniu kryteriów stosowania rachunkowości zabezpieczeń daje się wyeliminować. Nie ma przymusu stosowania rachunkowości zabezpieczeń, dlatego jej zastosowanie uzależnione jest od spełnienia stosownych warunków. Dzięki zastosowaniu rachunkowości zabezpieczeń można po pierwsze wyrównać moment wpływu na rachunek zysków i strat zabezpieczanej pozycji i instrumentu zabezpieczającego i przez to zniwelować lub znacznie ograniczyć zmienność rachunku zysków i strat, jak również w szczególnych przypadkach skorygować wartość początkową aktywa niefinansowego o wynik na instrumencie zabezpieczającym lub przesunąć wynik na instrumencie zabezpieczającym z wyniku finansowego do wyniku operacyjnego.

 

Wsparcie KPMG

W ramach usług dotyczących rachunkowości zabezpieczeń KPMG oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz usług:

  • szkolenia a także warsztaty z zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ujęciu ogólnym lub dostosowanym do potrzeb,
  • przeglądy przygotowanych przez Klienta dokumentacji i testów efektywności wraz z rekomendacjami,
  • kompleksowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń polegające na przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących możliwości zastosowania różnych typów rachunkowości zabezpieczeń oraz na przygotowaniu raportu z przeglądu i kompletu dokumentacji obejmującego także testy efektywności, schematy księgowań oraz wzory ujawnień do sprawozdania.

Wszystkie prace wykonujemy w zależności od zapotrzebowania, w zgodzie z Ustawą o Rachunkowości wraz z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Finansów, albo w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

Dlaczego KPMG?

  • KPMG było doradcą największych banków w Polsce przy wdrożeniu rachunkowości zabezpieczeń, w tym bardzo zaawansowanych, oraz bardzo wielu przedsiębiorstw z sektora niefinansowego.
  • Nasi doradcy posiadają bardzo szeroką wiedzę praktyczną wyniesioną z projektów i spotkań z Klientami z różnych sektorów działalności.
  • KPMG wspiera w zastosowaniu każdego typu rachunkowości zabezpieczeń dopuszczalnego w ramach standardów rachunkowości.
  • KPMG dostosowuje podejście do potrzeb każdego Klienta

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)