close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie archiwizacji danych oraz usługi archiwum

Archiwizacja danych oraz usługi archiwum

Pomagamy klientom przy archiwizacji danych - począwszy od projektu archiwum po świadczenie usług archiwum po jego stworzeniu.

Pomagamy klientom we wszystkich aspektach związanych z archiwizacją danych.

Długoterminowe przechowywanie danych, a także skuteczne i zgodne z wymogami regulacyjnymi i prawnymi procedury ujawniania informacji są kluczowe dla organizacji, które zmieniają swoją strukturę korporacyjną.

Po fuzji i przejęcięch jak również po wygaszeniu działalności, zasoby informacyjne przejętych lub zlikwidowanych organizacji powinny być zachowane i zarchiwizowne ze względów prawnych, regulacyjnych jak również biznesowych. Archiwizacja i zarządzanie zbiorem informacji stanowi wyzwanie dla firm, ponieważ wymaga profesjonalnej obsługi elektronicznej i fizycznej przechowywanych danych, zgodnych z prawem procesów ujawniania informacii, wystarczającej elastyczności operacyjnej , jak również ciągłego dostosowania się do stale zmieniających wymogów prawnych i regulacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom KPMG oferuje następujące profesjonalne usługi zwizane z archiwizacją danych i usługami archiwum.

 

Doradztwo w zakresie archiwizacji danych, w tym:

  • dentyfikacja wymogów prawnych, regulacyjnych i biznesowych w zakresie archiwizacji danych,
  • opracowanie modelu operacyjnego dla archiwum danych, w tym docelowego procesu,
  • projektowanie i wsparcie w przygotowaniu archiwum dokumentacji papierowej i elektronicznej, w tym  wsparcie w wyborze, implememntacji / konfiguracji narzędzi typu DMS i platform do archiwizacji skrzynek e-mail,
  • wspracie w archiwizacji systemów, w tym: opracowanie modelu biznesowego dla repozytorium danych, wybór i wsparcie we wdrożeniu narzędzia typu ILM,
  • kompleksowe zarządzanie całym procesem, w tym prowadzenie biura projektu (PMO).

 

Usługi archiwum, w tym:

  • utrzymywanie infrastruktury archiwum (outsourcing),
  • zarządzanie podwykonawcami,
  • wyszukiwanie i dostarczanie danych z archiwum, w tym dostarczanie danych bezpośrednio do interesariuszy,
  • świadczenie powiązanych usług ad-hoc, w tym usług związanych z doradztwem prawnym I podatkowym.

Pomagamy naszym klientom praktycznie we wszytkich aspektach związanych z archiwizacją danych począwszy od projektu archiwum po świadczenie usług archiwum po jego stworzeniu. Dzięki temu nasi Klienci mogą koncentrować się na swojej głównej działaności biznesowej. Nasi eksperci są gotowi kompleksowo wesprzeć Panstwa w zakresie archiwizacji danych i usług archiwum zapewniając zgodność z wymogami biznesowymi, regulacyjnymi oraz najlepszą praktyką rynkową.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)