Business Intelligence i Cloud Computing

Business Intelligence i Cloud Computing

Zapewniamy narzędzia umożliwiające bieżącą analizę dużych zbiorów danych zawartych w różnych systemach IT.

Zapewniamy narzędzia umożliwiające bieżącą analizę dużych zbiorów danych.

KMonitor jest narzędziem analityki biznesowej umożliwiającym bieżącą analizę dużych zbiorów danych rozproszonych w różnych systemach IT oraz monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy.

Obecnie przedsiębiorstwa przepełnione są dużymi wolumenami danych pochodzącymi z różnych źródeł. Identyfikacja tych kluczowych oraz sporządzenie na ich podstawie wartościowej i aktualnej analizy często determinuje sukces przedsiębiorstwa. Jednak dla wielu stanowi to wyzwanie.

Rezultatem jest poszukiwanie nowych sposobów dostępu do istotnych i aktualnych informacji na temat efektywności procesów i mechanizmów kontroli, tak by była możliwa ich bieżąca ocena oraz natychmiastowa reakcja na niepokojące trendy.

KMonitor umożliwi Ci eksplorację danych w czasie rzeczywistym ze wszystkich Twoich systemów IT, a kokpity menadżerskie w nim stworzone pozwolą w jasny i czytelny sposób zrozumieć co dzieje się w Twojej Organizacji, zidentyfikować panujące trendy czy też wyłapać potencjalne anomalie natychmiast po ich wystąpieniu.

Co oferujemy?
Nasz zespół zapewnia dostęp do szeregu umiejętności z zakresu analizy dużych zbiorów danych, IT, finansów i rachunkowości, podatków, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz optymalizacji procesów biznesowych. Jednak to co nas wyróżnia to praktyczne doświadczenie uzyskane podczas wdrożeń narzędzi analityki biznesowej zarówno w kraju jak i za granicą. Posiadamy ponad 100 gotowych raportów zawierających automatyczne mechanizmy kontrolne oparte o analizę danych źródłowych obejmujących kluczowe procesy biznesowe w organizacji.

W ramach każdego procesu biznesowego KPMG zdefiniowało szereg mechanizmów kontrolnych adresujących potencjalne wyjątki, błędy, nadużycia czy też monitorujących efektywność przebiegu danego procesu.

Oprócz gotowych rozwiązań oferujemy możliwość zaprojektowania raportów zawierających testy, KPI i mechanizmy kontrolne skrojone „na miarę” zgodnie z oczekiwaniami konkretnej Organizacji.

Pobierz

KMonitor - przewodnik po świecie danych (PDF, 527 KB)
KMonitor - raporty KPI Shared Service Center (PDF, 872 KB)
KMonitor - guide to the world of data (PDF, 527 KB)
KMonitor – Shared Service Center KPIs reports (895 KB)

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)