close
Share with your friends

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Ocena funkcji audytu wewnętrznego to niezależna weryfikacja funkcjonowania audytu wewnętrznego.

Ocena funkcji audytu wewnętrznego to weryfikacja funkcjonowania audytu wewnętrznego.

W trakcie analizy stosujemy narzędzie opracowane przez KPMG – K’SPRint (KPMG Strategic Performance Review of Internal Audit) – wykorzystujące standardowe procedury, pozwalające nie tylko ocenić funkcjonowanie audytu wewnętrznego w spółce, ale również porównać wyniki analizy do innych podobnych przedsiębiorstw w regionie oraz globalnie.

Metodyka K'SPRint jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami audytu wewnętrznego i pozwala i przeprowadzenie przeglądu funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami standardu 1312 IIA, co również wpisuje się w wymogi KNF zawarte w Rekomendacji H.

Metodyka KPMG została opracowana przez międzynarodowy zespół specjalistów KPMG. Została ona dostosowana do polskich realiów i wymogów przez nasz lokalny zespół audytu wewnętrznego KPMG. Punktem wyjścia w projektach tego typu są dane uzyskane z dialogu z członkami Komitetu Audytu, zarządu, kierownictwa spółki oraz z Audytem wewnętrznym.

 

Analiza, którą przeprowadzamy obejmuje trzy główne obszary:

  • pozycjonowanie oraz integrację wewnątrz organizacji funkcji audytu wewnętrznego,
  • zasoby ludzkie i narzędzia w audycie wewnętrznym,
  • procedury i procesy audytu wewnętrznego.

Na podstawie wiedzy biznesowej i doświadczenia KPMG, wymagań zarządu przedsiębiorstwa oraz regulacji prawnych i nadzorczych, bieżący stan jest porównywany do wymogów standardów oraz stanu optymalnego. Na zakończenie KPMG przedstawia rekomendowane działania, które powinny zostać podjęte, aby zmniejszyć różnice pomiędzy stanem obecnym, a tym docelowym.

 

Zalety podejścia proponowanego KPMG:

  • spełnia wymogi standardu 1312 IIA oraz wytyczne zawarte w Rekomendacji H KNF,
  • uwzględnia oczekiwania Komitetów Audytu i Zarządów spółek wobec Audytu Wewnętrznego,
  • pozwala na analizę porównawczą (benchmark) w odniesieniu do standardu w podobnych przedsiębiorstwach w oparciu o raporty GAIN opracowane przez IIA na potrzeby KPMG,
  • obiektywizm i niezależność,
  • opracowanie optymalnych rekomendacji mających na celu doprowadzenie funkcji audytu wewnętrznego do poziomu docelowego.

 

Przydatne linki:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)