close
Share with your friends

Open Banking: Wsparcie we wdrożeniu i wykorzystaniu potencjału PSD2

Wsparcie we wdrożeniu i wykorzystaniu potencjału PSD2

Zapewnienie zgodności z regulacjami? Nowe źródła przychodów? Poprawa efektywności? KPMG oferuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu dyrektywy PSD2.

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu dyrektywy PSD2.

Znowelizowana dyrektywa PSD2 przyczyni się do przyspieszenia zmian w sektorze finansowym oraz zmian w sposobie działania banków w całej UE. Z jednej strony umożliwi bankom skrystalizowanie ich przyszłej strategii w świetle zmieniającego się rynku a z drugiej firmom spoza sektora bankowego dostęp do danych o kliencie, które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla banków. Banki muszą zdefiniować swoje strategiczne położenie w nowym ekosystemie i zdolność do tworzenia wartości dla klienta. Natomiast instytucje nie będące bankami muszą zastanowić się jak strategicznie wykorzystać korzyści, które niesie za sobą PSD2 i Open Banking. Te podmioty, które zareagują najwcześniej będą miały przewagę nad konkurencją.

 

Bądź zgodny z nową dyrektywą PSD2

Zgodność ze zmienioną dyrektywą, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności danych i cyberbezpieczeństwa oraz zapobieganiu oszustwom finansowym i przestępstwom finansowym jest obecnie najwyższym priorytetem dla banków.

Podczas wdrażania dyrektywy PSD2 mogą pojawić się następujące wątpliwości:

  • Czy wdrożony przeze mnie interfejs API jest zgodny z RTS, bezpieczny i został właściwie przetestowany?
  • Jak interpretować poszczególne wymogi określone w regulacji?
  • Czy zaprojektowany mechanizm fallback spełnia wymagania określone w regulacji?
  • Czy mój wniosek o zwolnienie z fallback zostanie zaakceptowany przez KNF? Czy wszystkie wymagane dokumenty zostały właściwie przygotowane?

Nasi eksperci mogą kompleksowo pomóc bankom w zapewnieniu zgodności z regulacjami począwszy od audytów zgodności, wsparcia w opracowaniu wymaganej dokumentacji jak również projektowania rozwiązań i testów funkcjonalnych / integracyjnych i bezpieczeństwa.

 

Zmień swój model biznesowy i wykorzystaj potencjał PSD2 i Open Banking do generowania nowych źródeł przychodów

Znowelizowana dyrektywa przyczyni się do przyspieszenia zmian sektorze finansowym oraz zmian w sposobie działania banków, zarówno w UE, jak i poza nią. Z jednej strony umożliwi bankom skrystalizowanie ich przyszłej strategii w świetle zmieniającego się rynku a z drugiej firmom spoza sektora bankowego dostęp do danych o kliencie, które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla banków. Banki muszą zdefiniować swoje strategiczne położenie w nowym ekosystemie i zdolność do tworzenia wartości dla klienta. Natomiast instytucje nie będące bankami muszą zastanowić się jak strategicznie wykorzystać korzyści, które niesie za sobą PSD2 i Open Banking. Te podmioty, które zareagują najwcześniej będą miały przewagę nad konkurencją.

Jeśli zastanawiasz się nad tym:

  • Czy i jakie potencjalne korzyści może dla mnie przynieść dyrektywa PSD2 i Open Banking?
  • Czy moja obecna strategia i model biznesowy w pełni adresuje wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą PSD2 i Open Banking?

Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci mogą kompleksowo wesprzeć instytucje w opracowaniu, przeglądzie strategii i modeli biznesowych w celu maksymalnego wykorzystania potencjału PSD2 i Open Banking.Rozwijaj platformy technologiczne i zmieniaj model operacyjny działania żeby działać efektywnie i być konkurencyjnym na rynku w obliczu rosnącej konkurencji ze strony firm technologicznych:

PSD2 to więcej niż zgodność: banki mogą zyskać przewagę konkurencyjną, stając się innowatorami technologicznymi. Adaptując nową technologię i dostosowując ją do swojego modelu operacyjnego, mogą oferować takie same doświadczenia klientów, jak firmy technologiczne oraz poprawiać efektywność działania.

  • Czy moje procesy operacyjne są efektywne i pozwolą sprostać coraz większej konkurencji ze strony firm technologicznych?
  • Czy moja architektura i infrastruktura IT w pełni wspiera strategię biznesową w obliczu nowych wyzwań?
  • Czy moje obecne zasoby, kompetencje oraz kultura organizacyjna w pełni adresuje wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą PSD2 i Open Banking?

Nasi specjaliści mogą pomóc bankom w ocenie ich infrastruktury informatycznej i procesów oraz w opracowaniu nowych platform technologicznych, aby zapewnić, nie tylko zgodność z regulacjami, lecz również maksymalizować potencjał PSD2 i Open Banking w jak największym stopniu.

 

Szukaj partnerów w sektorze fintech i wdrażaj najlepsze rozwiązania na rynku w celu realizacji swojej strategii biznesowej oraz poprawy efektywności działania

Tradycyjnie banki koncentrowały się na zabezpieczaniu i ochronie danych swoich klientów. Nowa dyrektywa wymaga zmiany tego sposobu myślenia, ponieważ PSD2 zmusi banki do otwarcia swoich platform i zawarcia partnerstw. Jednocześnie niezbędna jest szybkość wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Wybór odpowiednich partnerów fintech pozwoli bankom szybko wdrażać rozwiązania na rynku.

Nasi eksperci mogą pomóc Ci w wyborze odpowiednich partnerów. KPMG wykorzystuje platformę MATCHI, która pozwala na dostęp do ponad 5 500 najbardziej innowacyjnych firm fintech z całego świata. Platforma MATCHI to globalne rozwiązanie, umożliwiające dotarcie do najnowszych rozwiązań technologicznych i inteligentnie kojarzące firmy potrzebujące konkretnych rozwiązań z ich dostawcami.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)