Usługi atestacyjne i audyt IT

Usługi atestacyjne i audyt IT

Efektywny dostęp do umiejętności, których brakuje w wewnętrznych zespołach firmy Klienta, a które są potrzebne w danym momencie.

Efektywny dostęp do umiejętności, których brakuje w wewnętrznych zespołach firmy Klienta.

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne, w tym usługi oparte o standard SAS70, Webtrust/Systryst, ISAE300 i inne, są usługami, w których KPMG wydaje niezależną opinię skierowaną do odbiorców raportów na temat zgodności funkcjonowania systemów z tym jak zostały zaprojektowane lub w odniesieniu do innych uzgodnionych kryteriów.

 

Audyt IT

Audyt IT Co/outsourcing audytu IT jest usługą, w ramach której Klienci korzystają z wiedzy i umiejętności specjalistów KPMG w zakresie Audytu IT. Usługa ta pozwala na efektywny z perspektywy kosztów dostęp do umiejętności, których brakuje w wewnętrznych zespołach firmy Klienta, a które są potrzebne w danym momencie.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)