Optymalizacja inwestycji w IT

Optymalizacja inwestycji w IT

Inwestycje w IT muszą być dostosowane do priorytetów i potrzeb biznesowych oraz zapewniać maksymalizację zwrotu z inwestycji

Inwestycje w IT muszą być dostosowane do priorytetów i potrzeb biznesowych

Inwestycje w IT muszą być dostosowane do priorytetów i potrzeb biznesowych oraz zapewniać maksymalizację zwrotu z inwestycji.

KPMG pomaga wykorzystać możliwości, jakie dają dostępne technologie, celem zwiększenia rentowności i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a także realizacji kluczowych elementów strategii biznesowej. Nasi eksperci pomagają CIO przełożyć opracowaną wizję rozwoju IT na optymalny kosztowo model organizacji IT, w tym w podjęciu decyzji w zakresie wykorzystania outsourcingu, tworzenia centrów usług wspólnych, stosowania rozwiązań chmurowych etc. 

Wybrane usługi KPMG: 

  • optymalizacja kosztów IT,
  • zaprojektowanie modelu finansowego IT,
  • wycena usług IT, 
  • opracowanie modelu rozliczeń usług IT,
  • banchmarking kosztów IT,
  • zarządzanie dostawcami IT,
  • zarządzanie zasobami IT.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)