close
Share with your friends

Wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Nasz zespół pomaga klientom w określaniu wartości godziwej przedsiębiorstw, ośrodków generujących przepływy pieniężne czy też pojedynczych aktywów.

Nasz zespół pomaga klientom w określaniu wartości godziwej przedsiębiorstw.

W ciągu ostatniej dekady standardy rachunkowości w Polsce i za granicą (w tym międzynarodowe i amerykańskie) systematycznie odchodziły od koncepcji kosztu historycznego ewoluując w kierunku koncepcji wartości godziwej, dlatego też obecnie o wiele trudniej jest ocenić wpływ transakcji na przyszłe bilanse i zyski księgowe.  Rewolucyjne zmiany w zasadach rachunkowości spowodowały pojawienie się wycen na potrzeby sprawozdawczości finansowej, dla celów oszacowania wartości godziwej (MSSF 13), alokacji ceny nabycia (MSSF 3) oraz testowania aktywów pod kątem utraty wartości (MSR 36, MSR 38).

Nasz zespół pomaga klientom w określaniu wartości godziwej przedsiębiorstw, ośrodków generujących przepływy pieniężne (wg MSR) czy też pojedynczych aktywów, w tym aktywów niematerialnych takich jak: marki/znaki towarowe, technologie, relacje z klientami, kontrakty czy know-how. 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)