close
Share with your friends

Wyceny na potrzeby rozwiązywania sporów

Wyceny na potrzeby rozwiązywania sporów

Posiadamy doświadczenie we współpracy z prawnikami, sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z prawnikami, sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Środowisko gospodarcze staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające, zatem coraz częściej partnerzy biznesowi kończą współpracę sporem. Spory te są rozwiązywane albo na drodze polubownej, albo (częściej) w drodze mediacji, arbitrażu lub postępowania sądowego. Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów (m. in.: nieporozumień między akcjonariuszami, sporów transakcyjnych, roszczeń wynikających z niedotrzymania umów, naruszeń praw autorskich oraz postępowań antymonopolowych) poprzez świadczenie usług ekspertów finansowych do spraw wycen.

Mamy doświadczenie w pełnieniu roli eksperta finansowego, biegłego sądowego bądź doradcy finansowego – we wszelkich sprawach, gdzie w centrum sporu leżą takie kwestie jak: wycena akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub aktywów albo oszacowanie wysokości szkody. Wspieramy także naszych klientów w analizie opinii eksperckich sporządzonych przez biegłego drugiej strony sporu lub biegłego sądowego oraz przygotowywaniu na nie odpowiedzi. Posiadamy doświadczenie we współpracy z prawnikami, sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)