close
Share with your friends

Fairness Opinions

Fairness Opinions

Nasz zespół sporządza niezależne opinie dla zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy.

Nasz zespół sporządza niezależne opinie dla zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy.

Nasz zespół sporządza niezależne opinie dla zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy odnośnie finansowych warunków transakcji (ang.: Fairness Opinions).  Opinie takie są wymagane w wielu krajach przez przepisy prawa w przypadku niektórych rodzajów transakcji.  Fairness Opinions stanowią swojego rodzaju potwierdzenie dla zarządów spółek o racjonalności warunków transakcji, oczywiście pod warunkiem, że doświadczony doradca, którego reputacja i niezależność nie budzą wątpliwości, jest co do tego przekonany.

W Polsce Fairness Opinions są rekomendowane w przypadku publicznego wezwania do sprzedaży akcji, zgodnie z Art. 80 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w innych sytuacjach, gdzie kluczowe jest zachowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego.  Na polskim rynku Fairness Opinion stają się normą, w szczególności w dużych transakcjach, lub tych, które mają wpływ na akcjonariuszy mniejszościowych, zwłaszcza przy transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, oraz w największych fuzjach i przejęciach.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)