close
Share with your friends

Analizy opcji strategicznych

Analizy opcji strategicznych

Nasz zespół sporządza analizy opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Analizy opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Nasz zespół sporządza analizy opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy w związku z rozważanymi akwizycjami, tworzeniem spółek joint-venture, nowymi inwestycjami wspierającymi rozwój organiczny, czy też decyzjami o sprzedaży udziałów. Takie analizy często są uzupełniane opiniami o finansowych warunkach transakcji, szczególnie w sytuacji publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki, której analiza dotyczy.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)