close
Share with your friends

Finansowanie

Finansowanie

Zespół Finansowania działający w ramach grupy Corporate Finance liczy ponad 230 doradców działających w 14 krajach.

Zespół Finansowania liczy ponad 230 doradców działających w 14 krajach.

W ramach Zespołu finansowania istnieje dalsza specjalizacja produktowa oraz sektorowa. W celu identyfikacji optymalnych, z punktu widzenia klienta, strategii oraz źródeł finansowania, nasz zespół korzysta z dogłębnej wiedzy o międzynarodowych rynkach finansowych oraz z posiadanych kontaktów wśród wiodących instytucji finansowych na świecie i w Polsce.

Doradztwo KPMG w zakresie finansowania wyróżnia obiektywizm oraz całkowita niezależność od źródeł finansowania. Nasza oferta obejmuje pomoc w całym procesie pozyskania finansowania, począwszy od wyboru strategii, aż do pełnego wdrożenia wybranego rozwiązania. Pracę z klientem rozpoczynamy od analizy jego celów strategicznych oraz wynikających stąd potrzeb w zakresie finansowania. Następnie dokonujemy przeglądu alternatywnych struktur finansowania pod względem ich wpływu na realizację wyznaczonych celów strategicznych. Po wybraniu struktury poszukujemy optymalnych źródeł finansowania. W tym celu koordynujemy kontakty z instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi inwestorami. Bierzemy aktywny udział w negocjacjach, mających na celu uzyskanie najbardziej korzystnych warunków finansowania.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)