close
Share with your friends

Usługi wspierające debiuty giełdowe (IPO)

Usługi wspierające debiuty giełdowe (IPO)

Zapewniamy szeroki zakres wsparcia w procesie wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych.

Zapewniamy pełne wsparcie w procesie wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych.

Zapewniamy szeroki zakres wsparcia w procesie wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych, który jest uzależniony od giełdowych oraz lokalnych uregulowań prawnych.

 

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • wstępną analizę zmierzającą do ustalenia czy spółka spełnia odpowiednie wymogi ustawowe jak również identyfikacja innych potencjalnych kwestii związanych z gotowością spółki do wejścia na giełdę; analiza ta może być również wykorzystana do stworzenia planu działania mającego na celu przygotowanie spółki do debiutu giełdowego (tzw. „Pre-IPO assessment”),
  • wsparcie mające na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstwa podczas debiutu giełdowego poprzez przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego działalności spółki i prezentującego  jej wyniki finansowe (tzw. „Long form report”),
  • doradztwo w zakresie dobrych praktyk (tzw. „corporate governance”) oraz systemu kontroli wewnętrznej poprzez porównanie do powszechnie stosowanych praktyk, analizę systemów informatycznych, a także przedstawienie sponsorom debiutu giełdowego informacji o właściwości systemów raportowania i kontroli (tzw. „Long form report”),
  • analizę prognoz finansowych przygotowanych przez emitenta w odniesieniu do kapitału pracującego spółki, której wyniki stanowią podstawę do złożenia zapewnienia przez zarząd w prospekcie emisyjnym, co do wystarczającego poziomu kapitału pracującego w spółce (tzw. „Working capital report”).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)