close
Share with your friends

Rynkowe due diligence

Rynkowe due diligence

Rynkowe due diligence kupia się na kwestiach krytycznych dla inwestora

Rynkowe due diligence kupia się na kwestiach krytycznych dla inwestora

Przeprowadzanie rynkowego due diligence w celu zwiększenia poziomu wiarygodności prognoz finansowych należy już do powszechnie stosowanych praktyk przez wszystkich liczących się inwestorów finansowych i branżowych. W ramach rynkowego due diligence dokonujemy analizy środowiska rynkowego oraz pozycji konkurencyjnej przedmiotu rozważanej transakcji.

Nasze podejście do rynkowego due diligence dostosowane jest do specyficznych wymagań klienta. Taka analiza skupia się na kwestiach krytycznych dla inwestora i dotyczy między innymi przeglądu i oceny założeń zastosowanych w budżetach i planach finansowych przedmiotu rozważanej transakcji w porównaniu do danych historycznych i oczekiwań rynkowych w danym sektorze gospodarki. Ponadto, rynkowe due diligence umożliwia inwestorowi zarówno uwzględnienie potencjalnych ryzyk rynkowych w wycenie przejmowanego podmiotu jak również identyfikację jego ukrytego potencjału wzrostowego.

Typowe procedury rynkowego due diligence obejmują analizę następujących kwestii:

  • mapowanie, segmentacja i ocena wielkości rynku,
  • główne czynniki stymulujące popyt i kluczowe kryteria zakupów,
  • rozwój portfela klientów oraz ocena stopnia zadowolenia klientów,
  • rynkowe pozycjonowanie firmy, ocena bieżących wyników w kontekście aktualnej strategii rynkowej,dynamika branży oraz ocena działań konkurencji,
  • polityka cenowa, jej przełożenie na uzyskane marże oraz analiza wrażliwości prognoz finansowych,
  • modelowanie przychodów i zyskowności.
 

Pracując w ścisłej współpracy zarówno z naszymi klientami, jak i przedstawicielami zarządów analizowanych spółek, formułujemy niezależne i obiektywne wnioski wynikające z naszych analiz, które są budowane na bazie niezależnych opracowań/raportów, a także na bazie naszego szerokiego doświadczenia sektorowego, przy pełnym wykorzystaniu krajowej i międzynarodowej sieci naszych ekspertów branżowych. Główną cechą naszego podejścia do analiz rynkowych jest fakt, że jesteśmy skoncentrowani na określeniu implikacji finansowych wyników naszych prac, a uzyskanie wysokiej efektywności takich analiz umożliwia nam bliska współpraca z naszym zespołem finansowego due diligence. Należy też podkreślić, że nasz warszawski zespół  posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu analiz rynkowych zarówno w Polsce, jak i krajach naszego regionu

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)