close
Share with your friends

Pozostałe usługi na rzecz strony sprzedającej

Pozostałe usługi na rzecz strony sprzedającej

Wstępna analiza zbywanego podmiotu (Pre-sale due diligence) i doradztwo przy umowach zbycia akcji/udziałów oraz przy zamknięciu transakcji.

Wstępna analiza zbywanego podmiotu (Pre-sale due diligence).

Wstępna analiza zbywanego podmiotu (Pre-sale due diligence)

W ramach takiej analizy wykonywanej na początkowym etapie procesu sprzedaży przygotowujemy raport dla użytku wewnętrznego strony sprzedającej, który zawiera niezależną analizę działalności podmiotu potencjalnie przeznaczonego na sprzedaż. Nasze usługi w tym zakresie dotyczą wsparcia dla strony sprzedającej w celu identyfikacji ryzyk finansowych, podatkowych, operacyjnych i rynkowych, które mogą być istotne z punktu widzenia przyszłych inwestorów.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z przeprowadzenia wstępnego due diligence jest poprawienie pozycji negocjacyjnej strony sprzedającej oraz przyspieszenie procesu zamknięcia transakcji (głównie dzięki ograniczeniu ilości kwestii czy ryzyk, które wymagałyby wyjaśnienia z potencjalnymi inwestorami).

 

Doradztwo przy umowach zbycia akcji/udziałów oraz przy zamknięciu transakcji

W ramach doradztwa przy umowach zbycia akcji/udziałów skupiamy się na aspektach finansowych, księgowych i podatkowych, w tym także na odpowiednim odzwierciedleniu w tej umowie ryzyk zidentyfikowanych podczas procesu due diligence.

 

Nasze prace w tym zakresie dotyczą najczęściej następujących obszarów umowy nabycia akcji/udziałów:

  • struktury mechanizmu korekty ceny,
  • zapisów dotyczących gwarancji i roszczeń odszkodowawczych w zakresie kwestii księgowych i podatkowych,
  • zasad księgowych dotyczących sporządzenia sprawozdania na dzień zamknięcia transakcji,
  • określenia mechanizmu procesu zamknięcia transakcji,
  • doradztwa w zakresie ustalenia normalnego poziomu kapitału pracującego,
  • definicji głównych terminów finansowych (w tym m.in. zadłużenia netto, normalnego poziomu kapitału pracującego, marży EBITDA),
  • kwestii dotyczących mechanizmu wypłaty z przyszłych zysków (tzw. „earn out mechanizm”).

 

Nasze wsparcie dla strony sprzedającej w procesie zamknięcia transakcji dotyczy m.in. następujących obszarów:

  • doradztwa w zakresie księgowych procedur zamknięcia transakcji,
  • wsparcia w przygotowaniu sprawozdania na dzień zamknięcia transakcji,
  • weryfikacji sprawozdania na dzień zamknięcia transakcji (przygotowanego przez spółkę nabywaną, stronę sprzedającą lub stronę kupującą) w celu ustalenia poziomu korekty ceny zgodnie z postanowieniami umowy nabycia akcji/udziałów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)