close
Share with your friends

Pozostałe usługi na rzecz strony kupującej

Pozostałe usługi na rzecz strony kupującej

Wstępna analiza nabywanego podmiotu (Pre-deal evaluation).

Wstępna analiza nabywanego podmiotu (Pre-deal evaluation).

Wstępna analiza przejmowanego podmiotu (głównie w oparciu o publicznie dostępne informacje) ma na celu wczesne rozpoznanie kluczowych ryzyk i ewentualnych przeszkód dla pomyślnej realizacji rozważanej transakcji. Taka analiza jest istotna dla każdego inwestora, który jest wstępnie zainteresowany przejęciem lub inwestycją w inny podmiot i w związku z tym, chciałby uzyskać informacje na temat tego podmiotu, jeszcze przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w standardowy proces due diligence.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych dla potencjalnych inwestorów w ramach wstępnej analizy przejmowanego podmiotu może obejmować:

 • analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących podmiotu transakcji,
 • analizę atrakcyjności rynku i sektora, na którym działa nabywany podmiot,
 • analizę silnych i słabych stron nabywanego podmiotu na tle porównywalnych spółek w tej branży,
 • identyfikację kluczowych ryzyk i potencjalnych przeszkód w realizacji rozważanej transakcji,
 • identyfikację potencjalnego ryzyka operacyjnego i rynkowego oraz perspektyw rozwoju nabywanego podmiotu.

 

Doradztwo przy umowach nabycia akcji/udziałów oraz przy zamknięciu transakcji

W ramach doradztwa przy umowach nabycia akcji/udziałów skupiamy się na aspektach finansowych, księgowych i podatkowych, w tym także na odpowiednim odzwierciedleniu w tej umowie ryzyk zidentyfikowanych podczas procesu due diligence.

 

Nasze prace w tym zakresie dotyczą najczęściej następujących obszarów umowy nabycia akcji/udziałów:

 • struktury mechanizmu korekty ceny,
 • gwarancji i roszczeń odszkodowawczych dotyczących kwestii finansowo-księgowych i podatkowych,
 • przyszłych planów nabywania dodatkowych akcji/udziałów lub wyjścia z inwestycji,
 • księgowych zasad sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia transakcji,
 • określenia mechanizmu procesu zamknięcia transakcji,
 • doradztwa w zakresie ustalenia normalnego poziomu kapitału pracującego,
 • definicji głównych terminów finansowych (w tym m.in. zadłużenia netto, normalnego poziomu kapitału pracującego, marży EBITDA),
 • kwestii dotyczących mechanizmu wypłaty z przyszłych zysków (tzw. „earn out mechanizm”).

 

Nasze wsparcie dla inwestorów w procesie zamknięcia transakcji dotyczy m.in. następujących obszarów:

 • doradztwa w zakresie księgowych procedur zamknięcia transakcji,
 • wsparcia w przygotowaniu sprawozdania na dzień zamknięcia transakcji,
 • weryfikacji sprawozdania na dzień zamknięcia transakcji (przygotowanego przez spółkę nabywaną, stronę sprzedającą lub stronę kupującą) w celu ustalenia poziomu korekty ceny zgodnie z postanowieniami umowy nabycia akcji/udziałów.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)