close
Share with your friends

Operacyjne due diligence

Operacyjne due diligence

Operacyjne due diligence skupia się przede wszystkim na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.

Operacyjne due diligence skupia się na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.

Nasze wsparcie w zakresie operacyjnego due diligence skupia się przede wszystkim na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych i obejmuje analizę efektywności operacyjnej procesów funkcjonujących w spółce będącej przedmiotem rozważanej transakcji. Głównym celem tych analiz jest identyfikacja potencjalnych usprawnień oraz oszacowanie synergii operacyjnych, które są możliwe do uzyskania w rezultacie przeprowadzenia rozważanej transakcji. Nasze rekomendacje zmierzają do eliminacji wąskich gardeł w procesach operacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego oraz do oszacowania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych związanych z procesami produkcyjnymi.

 

Typowe analizy wykonywane w ramach operacyjnego due diligence dotyczą następujących kwestii:

  • analizy kosztów operacyjnych oraz programów redukcji kosztów uwzględnionych w prognozach,
  • oceny możliwości operacyjnych przejmowanego podmiotu,
  • porównania wyników operacyjnych podmiotu w odniesieniu do innych spółek działających w tej samej branży,
  • identyfikacji i oszacowania korzyści wynikających z potencjalnych możliwości optymalizacyjnych oraz analizy negatywnego wpływu tzw. “wąskich gardeł”,
  • modelowania kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)