close
Share with your friends

Due diligence na rzecz strony sprzedającej

Due diligence na rzecz strony sprzedającej

Raport z przeglądu due diligence na zlecenie strony sprzedającej stanowi wiarygodne i niezależne źródło informacji.

Raport z przeglądu due diligence na zlecenie strony sprzedającej.

Na początkowym etapie procesu zbycia podmiotu, na życzenie strony sprzedającej przygotowujemy raport z przeglądu typu due diligence kierowany do potencjalnych inwestorów (tzw. vendor due diligence), który może zawierać zarówno niezależną analizę aspektów finansowych, rynkowych, operacyjnych i podatkowych związanych z działalnością zbywanego podmiotu.

Raport z przeglądu due diligence na zlecenie strony sprzedającej stanowi wiarygodne i niezależne źródło informacji zarówno dla inwestorów strategicznych, jak i finansowych, adresując typowe obszary zainteresowania inwestora zarówno od strony możliwości realizacji korzyści, jak i ryzyk, a także skupia się na głównych czynnikach wpływających na wartość przedmiotu rozważanej transakcji. W czasie przebiegu naszych prac na bieżąco informujemy zarząd i/lub właścicieli zbywanego podmiotu o kwestiach zidentyfikowanych w trakcie procesu due diligence.

 

Podstawowe korzyści, jakie w tym zakresie niosą nasze usługi oferowane stronie sprzedającej to m.in.:

  • pełna kontrola nad rodzajem i zakresem informacji udostępnianych potencjalnym inwestorom,
  • możliwość uczestnictwa w procesie transakcyjnym większej liczby inwestorów (co na ogół poprawia pozycję negocjacyjną strony sprzedającej),
  • odpowiednio wczesna identyfikacja kluczowych kwestii, dająca stronie sprzedającej czas na odpowiednie dostosowanie swojej strategii negocjacyjnej oraz możliwość wyeliminowania bądź ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk,
  • mniejsze obciążenie służb finansowo-księgowych zbywanego podmiotu (proces typu vendor due diligence przeprowadzany jest tylko jeden raz, zamiast odrębnie przez każdego z potencjalnych inwestorów dopuszczonych do procesu),
  • oszczędność czasu, a w efekcie doprowadzenie do szybszego zamknięcia transakcji.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)