close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej

Doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej

Doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej dostarcza wszechstronne wsparcie inwestorom.

Doradztwo co do integracji potransakcyjnej dostarcza wszechstronne wsparcie inwestorom.

Aby zrealizować oczekiwaną wartość z przeprowadzonej inwestycji kapitałowej, zarówno inwestorzy branżowi jak i finansowi, muszą rozpocząć prace związane z integracją na bardzo wczesnym etapie transakcji i przeprowadzić je możliwie sprawnie.

Nasz zespół doradztwa w zakresie integracji potransakcyjnej dostarcza wszechstronne wsparcie inwestorom zmierzające w kierunku maksymalizacji wartości generowanej w wyniku przeprowadzanej transakcji. Zwracamy szczególną uwagę, aby proces integracji  nie zakłócał w sposób istotny bieżącej działalności operacyjnej integrowanych podmiotów. Jednocześnie, wykorzystujemy wiedzę zdobytą podczas procesu due diligence w celu wyboru najlepszego podejścia do procesu integracji potransakcyjnej.

Projekty integracji potransakcyjnej zwykle koncentrują się wokół następujących obszarów:

 

  • określeniu możliwych do osiągnięcia synergii zarówno od strony przychodowej jak i kosztowej,
  • przygotowaniu do tzw. „Dnia Pierwszego” („Day one”) i efektywnego objęcia kontroli nad przejmowanym podmiotem,
  • zidentyfikowaniu i realizacji tzw. „szybkich zysków” („Quick wins”),
  • identyfikacji, hierarchizacji oraz rozwiązywaniu kwestii integracyjnych w trakcie pierwszych 100 dni po zamknięciu transakcji (w tym m.in. racjonalizowaniu systemów, ocenie i monitorowaniu realizacji synergii, utrzymaniu kluczowych pracowników oraz budowaniu zespołu zarządzającego).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)