close
Share with your friends

Doradztwo dla sprzedającego przy wyjściu z inwestycji - Vendor assistance

Doradztwo dla sprzedającego przy wyjściu z inwestycji

Nasze wsparcie przy wyjściu z inwestycji obejmuje szeroki zakres usług.

Nasze wsparcie przy wyjściu z inwestycji obejmuje szeroki zakres usług.

Nasze wsparcie przy wyjściu z inwestycji obejmuje szeroki zakres usług, które mogą być świadczone w związku z procesem sprzedaży, w tym:

  • przeprowadzenie wstępnej analizy, lub wstępnego due diligence podmiotu przeznaczonego do zbycia, a także (jeśli dotyczy) wydzielenia części działalności planowanej do sprzedaży (tzw. carve out),
  • wsparcie przy przygotowaniu memorandum informacyjnego, data room, a także konkurencyjnego przetargu i adresowaniu kwestii podnoszonych przez inwestorów w procesie transakcyjnym,
  • doradztwo przy sporządzeniu umów zbycia akcji/udziałów spółki ze specjalnym uwzględnieniem następujących obszarów: opracowanie księgowych, finansowych i podatkowych aspektów umowy (w tym rozważenie zakresu gwarancji i roszczeń odszkodowawczych); analiza i wsparcie przy ustaleniu mechanizmu korekty ceny oraz mechanizmu zamknięcia transakcji, a także zasad księgowych sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia transakcji; formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy, jak również doradztwo w zakresie ustalenia poziomu kapitału pracującego, zadłużenia netto i kwestii dotyczących mechanizmu wypłaty z przyszłych zysków (tzw. earn out mechanizm).

 

Nasze usługi w zakresie Vendor assistance umożliwiają:

  • ścisły nadzór nad procesem sprzedaży,
  • ograniczenie do minimum ingerencji potencjalnych inwestorów w bieżącą działalność podmiotu będącego przedmiotem transakcji,
  • zapewnienie sprawnego przebiegu procesu i związanych z tym efektywności kosztowych przy jednoczesnym utrzymaniu transakcji w określonych ramach czasowych,
  • sprawny przebieg procesu transakcyjnego: utrzymanie określonych ram czasowych w połączeniu z efektywnym zarządzaniem kosztami procesu.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)