close
Share with your friends

Analiza portfela aktywów przeznaczonych do sekurytyzacji

Sekurytyzacji wybranych aktywów

Wspieramy firmy i instytucje finansowe w przeprowadzaniu procesu sekurytyzacji wybranych aktywów (portfela wierzytelności).

Wspieramy firmy i instytucje finansowe w przeprowadzaniu sekurytyzacji wybranych aktywów.

Wspieramy firmy i instytucje finansowe w przeprowadzaniu procesu sekurytyzacji wybranych aktywów (portfela wierzytelności).

 

Nasze usługi oferowane klientom w tym zakresie dotyczą przede wszystkim:

 • wsparcia przy wyodrębnieniu wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży z ogólnej puli wierzytelności będących w posiadaniu banku lub spółki,
 • wsparcia w opracowaniu odpowiednich statystyk i podsumowań portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży,
 • weryfikacji danego portfela wierzytelności w celu:
  • oceny kompletności dokumentacji związanej z daną wierzytelnością,
  • analizy weryfikacji dłużnika przeprowadzonej przez bank lub spółkę,
  • analizy zabezpieczeń,
  • analizy historycznych spłat dokonywanych przez danego dłużnika,
  • analizy klasyfikacji wierzytelności (normalny, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwy i stracony)  (dotyczy banków).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)