close
Share with your friends

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne

KPMG jest jedną z wiodących firm świadczących usługi doradztwa transakcyjnego na świecie.

KPMG jest jedną z wiodących firm świadczących usługi doradztwa transakcyjnego na świecie.

KPMG jest jedną z wiodących firm świadczących usługi doradztwa transakcyjnego na świecie. W 63 krajach działy doradztwa transakcyjnego zatrudniają około 3.500 doradców świadczących usługi wspomagające transakcje kapitałowe, włączając w to m.in. fuzje, przejęcia, czy też debiuty giełdowe.

W Polsce w grupie doradztwa transakcyjnego KPMG pracują osoby z dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych usługach transakcyjnych. Stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego celu przejęcia przez inwestora, czy też wstępnych rozważań dotyczących zbycia podmiotu przez dotychczasowego właściciela, po przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, w tym umowy zbycia/nabycia udziałów/akcji, czy też integrację przejętych podmiotów.

Nasz zespół wspiera klientów w zrozumieniu specyfiki finansowych, rynkowych, operacyjnych i podatkowych uwarunkowań lokalnych tak, aby klient mógł je wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji. Nasze usługi nastawione są przede wszystkim na kreowanie wartości dodanej dla klientów angażujących się w transakcje kapitałowe, poprzez umożliwienie świadomego zarządzania ryzykiem związanym z rozważaną transakcją, jak również na zwiększanie szans na realizację celów założonych dla danej transakcji.

Grupa Doradztwa Transakcyjnego KPMG świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji na rzecz inwestorów branżowych oraz finansowych. Świadczymy usługi zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej.

 

Zakres usług świadczonych przez grupę doradztwa transakcyjnego KPMG w Polsce

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)