Polski system podatkowy w większości przypadków nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym.

Wymaga to systematycznego kalkulowania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania dla organów skarbowych wielu informacji i zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. KPMG oferuje usługi sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych, jak również wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, obejmujące m.in. obsługę kontroli podatkowych.

 

Nasze usługi:

  • rejestracja podmiotu jako podatnika,
  • bieżąca aktualizacja zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R),
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE,
  • przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – struktura Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT,
  • przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT,
  • kalkulacja innych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych, m.in. podatku u źródła, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości,
  • kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe