Kalkulacja wynagrodzeń jest kwestią delikatną, dlatego wiele firm wymaga, by usługi prowadzenia administracji płacowej były świadczone za pośrednictwem firm zewnętrznych.

Powierzając KPMG świadczenie usług administracji płacowej, Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i co więcej – w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom – obsługę przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę.

 

Nasze usługi:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • kalkulacja wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej),
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie),
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
 • sporządzanie raportów dla pracowników o podstawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • przygotowywanie i dystrybucja pasków płacowych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz PFRON (w tym również rocznej deklaracji IWA oraz rocznych deklaracji PFRON),
 • administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
 • przygotowywanie płatności lub instrukcji płatniczych dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, IFT-1R),
 • przygotowywanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia oraz zaświadczeń ERP-7,
 • naliczanie odpisów oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • sporządzanie raportów GUS,
 • sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych,
 • kontakty z audytorami Klienta, ZUS i organami podatkowymi, w tym wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe