close
Share with your friends

Administracja płac

Administracja płac

Przygotowywanie list płac oraz rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego.

Przygotowywanie list płac oraz rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego.

Kalkulacja wynagrodzeń jest kwestią delikatną i wiele firm wymaga, by usługi prowadzenia administracji płacowej były świadczone za pośrednictwem firm zewnętrznych

Powierzając KPMG świadczenie takich usług, Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów i co więcej - w sytuacji gdy prawo w zakresie administracji płac i ubezpieczeń społecznych jest bardzo skomplikowane i ulega zmianom - obsługę przez wykwalifikowany i na bieżąco szkolony personel.

 

Nasze usługi:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • kalkulacja wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej),
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie),
 • rozliczanie świadczeń niepieniężnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, etc.),
 • sporządzanie raportów dla pracowników o podstawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • przygotowywanie i dystrybucja pasków płacowych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz PFRON (w tym również rocznej deklaracji IWA oraz rocznych deklaracji PFRON),
 • administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
 • przygotowywanie płatności lub instrukcji płatniczych dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, IFT-1R),
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C),
 • przygotowywanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia oraz zaświadczeń RP-7,
 • naliczanie odpisów oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • sporządzanie raportów GUS,
 • sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych,
 • kontakty z audytorami Klienta, ZUS i organami podatkowymi, w tym wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)