Administracja kadr

Administracja kadr

Prowadzenie w imieniu pracodawcy akt personalnych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

Prowadzenie akt personalnych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany prowadzić akta personalne pracowników i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w formie oraz z zachowaniem okresów przechowywania określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Nasze usługi:

  • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło we współpracy z Klientem i zgodnie z wymogami kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników etatowych (zgodnie z wymogami kodeksu pracy) i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  • monitorowanie konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz przeprowadzenia szkoleń BHP,
  • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
  • przygotowywanie zmian warunków zatrudnienia,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących wymogów dokumentacji kadrowej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)