Sektor finansowy

Sektor finansowy

Zespół doradców wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla sektora finansowego.

Zespół doradców wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla sektora finansowego.

Branża usług finansowych w Polsce charakteryzuje się bardzo wysokim nasileniem konkurencji. Dlatego właśnie potrzebni są doradcy posiadający dogłębną znajomość tego sektora. Bez względu na to, czy koncentrują się Państwo na ograniczeniu kosztów, na zarządzaniu kapitałem i płynnością, zarządzaniu ryzykiem, kwestiami podatkowymi, prawnymi czy audycie – zmieniający się krajobraz gospodarczy i prawno-regulacyjny wymaga sprawdzonego podejścia biznesowego.

Ogromne doświadczenie KPMG płynące ze współpracy z podmiotami o zasięgu globalnym i lokalnym w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestowanie, kredyty hipoteczne oraz innego typu usługi kredytowe pozwala nam wnieść większą wartość do wszystkich obszarów działalności Państwa firmy.

KPMG wyróżnia największy i najbardziej wyspecjalizowany dział audytu instytucji finansowych w Polsce, posiadający szerokie doświadczenie zarówno w badaniu sprawozdań finansowych, jak również w usługach poświadczających. KPMG oferuje również kompleksowe usługi doradcze dla sektora finansowego w dziedzinie podatków, zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania ryzykiem informatycznym i doradztwa gospodarczego.