Private Equity

Private Equity

Zespół doradców KPMG dla sektora Private Equity wspiera klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Doradcy KPMG wspierają klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Wraz ze wzrostem atrakcyjności polskiego rynku dla funduszy Private Equity rośnie też zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w tym zakresie. W odpowiedzi KPMG stworzyło interdyscyplinarny zespół, składający się z specjalistów zakresu audytu, doradztwa finansowego, transakcyjnego, podatkowego i prawnego. Specjalistyczna wiedza oraz znajomość rynku Private Equity są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.

Dla funduszy Private Equity, które planują inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest pierwszym wyborem. Nasz kraj oferuje inwestorom dostęp do chłonnego rynku, jedną z najszybciej rosnących gospodarek w UE, najlepiej rozwinięty rynek kapitałowy w CEE, wykształcone ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów, ogromny potencjał konsolidacyjny w wielu branżach oraz nowoczesny i stabilny sektor bankowy. KPMG oferuje klientom z sektora Private Equity kompleksowe wsparcie, obejmujące doradztwo strategiczne, prawne, finansowe oraz podatkowe. Z sukcesem doradzaliśmy klientom zarówno w początkowym stadium realizacji inwestycji, jak i podczas procesu podnoszenia wartości i późniejszego wyjścia z inwestycji. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarach kluczowych dla sektora Private Equity. Dzięki temu pomagamy klientom w pełni wykorzystać potencjał, który drzemie w polskim rynku.