Wybrane projekty

Wybrane projekty

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla sektora infrastruktury.

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla sektora infrastruktury.

 • Zarządzanie Majątkiem Sieciowym:

Projekt dla jednego z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce

Celem klienta było zwiększenie efektywności działania i poprawa wyników operacyjnych poprzez wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania majątkiem dystrybucyjnym. Zamówienie wynikło z potrzeby racjonalnego gospodarowania, planowania i zarządzania majątkiem sieciowym oraz usprawnienia procesów biznesowych.

 

 • Postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu:

Projekt dla jednej z głównych elektrowni w Polsce

Sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad inwestycją przy wsparciu Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji: opracowanie dokumentacji przetargowej zgodnej z Pzp, obsługa prawna w trakcie realizacji postępowania przetargowego na wybór Inżyniera Kontraktu.

 

 • Badanie i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ):

Projekt dla urzędu miasta

Wykonanie usługi doradczej dotyczącej badania i analizy stanu realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) wdrażanego przez miasto, przedstawienie oceny realizacji Programu w istniejącym układzie organizacyjnym oraz przedstawienie rekomendacji dotyczącej organizacji prac oraz metodyki zarządzania tymi pracami. KPMG badało i analizowało projekty finansowane lub współfinansowane przez miasto wchodzące w skład Programu NCŁ.

 

 • Przykład wykorzystania MPA dla potrzeb przeglądu stanu realizacji inwestycji:

Projekt dla globalnej firmy prowadzącej działalność produkcyjno-handlową w skali całego świata

Ocena ryzyka realizowanego programu i poszczególnych projektów z punktu widzenia korporacji, stosowanie zasad i procedur korporacyjnych przy realizacji inwestycji, zapewnienie standardów nadzoru i zarządzania projektami, w tym:

 • realizacja globalnego programu budowy obiektów produkcyjnych, magazynowych i biurowych (rozbudowa sieci fabryk w USA, Chinach, Tajlandii, Singapurze, Rosji, Turcji i w Polsce):
  • ocena ryzyka realizowanego programu i poszczególnych projektów z punktu widzenia korporacji;
  • stosowanie zasad i procedur korporacyjnych przy realizacji inwestycji, zapewnienie standardów nadzoru i zarządzania projektami;
  • zaangażowanie audytu wewnętrznego w nadzorze inwestycji.

 

 • Przegląd trzech wybranych projektów inwestycyjnych:

Projekt dla lidera polskiego rynku chemicznego

Przegląd wybranych projektów inwestycyjnych (zdolności produkcyjne) realizowanych przez klienta. Rekomendacje dotyczyły sposobu planowania i nadzoru nad realizacją inwestycji zarówno od strony ekonomicznej, jak i technicznej i osiągania planowanych rezultatów.

 

 • Wsparcie w zarządzaniu projektami:

Projekt dla urzędu administracji rządowej odpowiedzialnego za gospodarowanie wodami

Uwarunkowania i oczekiwania klienta:

 • poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wywiązanie się z wymaganych prawnie działań (dostosowanie polskiego prawa do unijnego) – 3 projekty / programy: Informatyczny Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (PZRP) oraz aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami;
 • uzasadnienie biznesowe i studium wykonalności, uzyskanie finansowania, wybór wykonawców;
 • nadzór, organizacja zasad realizacji projektów.