Infrastruktura

Infrastruktura

Zespół doradztwa dla sektora infrastruktury pracuje nad dostarczaniem usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

Dostarczanie usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

Klientom publicznym i prywatnym realizującym inwestycje infrastrukturalne oferujemy wsparcie w definiowaniu inwestycji i zamawianiu usług realizacyjnych oraz zarządzania inwestycjami. Polityka i operacyjne zarządzanie majątkiem jest szczególnie ważne dla organizacji, w których nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania są znaczne, a realizacja strategii zależy od sprawności majątku.

KPMG oferuje właścicielom projektów wsparcie wiodącej praktyki, która ułatwia ciągłe doskonalenie nadzoru i procesów zarządzania projektami. Wspiera właścicieli projektów w ich obowiązkach dotyczących zarządzania kosztami, minimalizacji ryzyka i poprawy jakości realizacji programów lub projektów inwestycyjnych.

Proponujemy wsparcie zarządcze (procedury, standardy, ich wdrożenie oraz gotowe narzędzia audytowe) wspomagające inwestora/kierowników projektów w zarządzaniu, monitorowaniu i kontroli inwestycji.

W inwestycjach budowlanych narzędziem, którym KPMG posługuje się we wsparciu inwestora w zarządzaniu zakresem, kosztem, czasem i ryzykiem projektu, oferując usługi na etapach strategii inwestycyjnej i zarządzania, przygotowywaniu inwestycji i finansowaniu, kontraktowaniu, realizacji oraz zarządzaniu środkami trwałymi, jest Major Projects Advisory (MPA).

Światowe centrum kompetencyjne KPMG jest współautorem normy ISO 55xxx (bazującej na standardzie PAS 55). Dzięki stosowaniu standardów tej normy, firmy produkcyjne, których działalność oparta jest przede wszystkim na wykorzystaniu majątku, mogą osiągnąć korzyści związane z ograniczeniem ryzyka operacyjnego i podniesieniem efektywności wykorzystywanego majątku. Połączenie analizy ekonomicznej, danych techniczno-operacyjnych i analizy ryzyka, pozwala optymalizować nakłady na urządzenia produkcyjne i uzyskiwane z nich efekty na każdym szczeblu organizacji.

 

Dowiedz się więcej o niektórych z projektów KPMG dla sektora infrastruktury.