Wybrane usługi dla sektora energetycznego

Wybrane usługi dla sektora energetycznego

Dowiedz się więcej o wybranych usługach świadczonych przez zespół doradców KPMG dla sektora energetycznego.

Wybrane usługi świadczone przez zespół doradców KPMG dla sektora energetycznego.

Mechanizmy rynku energii

 • opracowanie strategii regulacyjnych dla rynku mocy,
 • opracowanie strategii regulacyjnych dla aukcji OZE,
 • funkcjonowanie rynku obrotu energią (OIP, PSE),
 • zarządzanie efektywnością energetyczną.

 

Obsługa i rozliczanie klientów

 • przegląd wsparcia IT dla obszaru obsługi i rozliczeń klientów,
 • wsparcie efektywności energetycznej oraz optymalizacja kosztów obsługi i rozliczeń klientów,
 • wsparcie implementacji standardu ebIX,
 • workforce management,
 • opracowanie koncepcji, wybór i implementacja rozwiązań w obszarze obsługi i rozliczeń klientów,
 • przegląd wdrożenia systemów wspierającego obsługę i rozliczenia klientów.

 

Architektura korporacyjna

 • opracowanie architektury biznesowej (procesowej),
 • analiza stanu obecnego i wizja docelowa architektury IT,
 • zarządzanie architekturą IT,
 • uruchomienie systemu informacji zarządczej o inwestycjach/ projektach,
 • optymalizacja procesów uruchomienia, monitorowanie i zarządzanie inwestycjami,
 • opracowanie architektury korporacyjnej.

 

Ochrona przychodów

 • ograniczenie strat energii z tytułu nielegalnego poboru energii,
 • priorytetyzacja inwestycji w inteligentne sieci,
 • poprawa ściągalności zadłużenia,
 • wsparcie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, oceny ryzyka i zgodności.

 

Smartgrid

 • opracowanie wymagań dla systemu zarządzania majątkiem,
 • wsparcie procesu zakupu rozwiązania do zarządzania majątkiem sieciowym,
 • opracowanie wymagań dla systemu AMI,
 • wsparcie procesu zakupu systemu AMI,
 • audyt wdrażanych rozwiązań,
 • audyt bezpieczeństwa danych,
 • system zarządzania majątkiem sieciowym dla dużej grupy energetycznej w Polsce.

 

Ochrona informacji

 • analiza luk,
 • zarządzanie procesami,
 • monitorowanie i audyt,
 • projektowanie, wdrażanie i audyt mechanizmów kontrolnych,
 • firma z branży gazowej – przegląd zarządzania procesami bezpieczeństwa IACS,
 • firma z branży naftowej – ocena i rozwój ram kontroli ryzyka SCADA/DCS,
 • międzynarodowa firma z branży naftowej – przegląd bezpieczeństwa bezprzewodowej sieci SCADA,
 • międzynarodowa firma z branży naftowej – przegląd bezpieczeństwa bezprzewodowej sieci SCADA.