Mark Jung dołączył do KPMG w Polsce jako Partner i Lider doradztwa dla private equity, aby kontynuować rozwój oferty usług KPMG dla sektora private equity.

Mark jest kanadyjskim biegłym rewidentem z ponad 20-letnim doświadczeniem transakcyjnym w Polsce i Europie Środkowej. Doradzał przy setkach transakcji w wielu sektorach ze szczególnym uwzględnieniem due diligence po stronie kupującego i sprzedającego, doradztwa w zakresie SPA (sale and purchase agreement) oraz szeregu innych usług doradztwa transakcyjnego dedykowanych funduszom private equity i innym uczestnikom rynku. Mark doradzał przy wielu kluczowych transakcjach zarówno na rynku polskim, jak i w regionie Europy Środkowej.

Wskaźniki rynkowe wskazują na dalszy, prężny rozwój działalności sektora private equity przy ogólnie wysokim poziomie aktywności transakcyjnej, niskich stopach procentowych, obfitym finansowaniem transakcji i ciągłym napływie kapitału do klasy aktywów PE. W kontekście tego trendu cieszę się, że będę miał możliwość rozwijać wiodącą na rynku ofertę usług dla funduszy private equity i ich spółek portfelowych, współpracując z doświadczonymi specjalistami transakcyjnymi w Dziale Deal Advisory, jak również ekspertami z Działów Doradztwa Podatkowego oraz Doradztwa Biznesowego w KPMG

– mówi Mark Jung, Partner w Dziale Deal Advisory,
Lider doradztwa dla sektora private equity
w KPMG w Polsce.

KPMG w Polsce posiada jeden z najbardziej wyspecjalizowanych zespołów odpowiedzialnych za doradztwo finansowe i strategiczne dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki rozważających sprzedaż, zakup lub połączenie przedsiębiorstw, ich wycenę oraz restrukturyzację finansową. Udzielamy kompleksowego wsparcia na każdym etapie transakcji zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Stale inwestujemy w doświadczonych ekspertów, którzy swoją wiedzą mogą wspierać klientów w najbardziej złożonych wyzwaniach biznesowych. Miło mi powitać Marka – cenionego i uznanego profesjonalistę w dziedzinie doradztwa na rynku PE i całej społeczności transakcyjnej – którego bogate doświadczenie stanowi znakomite uzupełnienie naszego zespołu. Wzmocnienie kompetencji w zakresie doradztwa dla funduszy private equity jest naturalnym etapem rozwoju naszej firmy

– mówi Stacy Ligas, Senior Partner,
CEO KPMG w Polsce.

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: 22 528 11 87 lub 664 718 676