Firma doradcza KPMG znalazła się w pierwszym zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kwestionariusz badania Diversity IN Check opiera się na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19. Warunkiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu.

Największą wartością KPMG są pracownicy i ich wiedza. Praca w KPMG to postrzeganie świata z wielu różnych perspektyw, w duchu prawdziwej współpracy. Wzajemnie się szanujemy i umożliwiamy naszym pracownikom bycie sobą – to leży u podstaw naszych wartości. Nasi klienci wiedzą, że zróżnicowane zespoły lepiej radzą sobie z zadaniami. Wierzymy, że kultura organizacyjna, która ceni różnorodność, prowadzi do podejmowania lepszych decyzji, napędza innowacyjność i pozwala nam lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Cieszę się, że nasze działania w tym obszarze zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

Różnorodność i inkluzywność to istotne elementy kultury organizacyjnej KPMG w Polsce. Firma jest od 2013 r. sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta Różnorodności stanowi zobowiązanie organizacji do przestrzegania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Na naszą kulturę składają się postawy i zachowania naszych pracowników, które odzwierciedlają nasze wspólne wartości, doświadczenia i aspiracje. Tworzymy środowisko pracy, które umożliwia każdemu osiągnięcie sukcesu. Nasza kultura wpływa na to, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi współpracownikami, klientami i społecznością. Wierzymy, że różnorodność myśli, środowisk i doświadczeń wzmacnia relacje i przynosi wymierne korzyści naszym pracownikom i klientom. To sprawia, że KPMG jest inspirującym i dynamicznym miejscem pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystać swój potencjał, bez względu na płeć, pochodzenie społeczno-ekonomiczne czy przynależność etniczną – mówi Agnieszka Dziewulska, Chief People & Culture Officer w KPMG w Polsce. 

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: 22 528 11 87 lub 664 718 676