Newsflash: Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Newsflash: Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych, jednak ich działania obejmują również wiele innych kwestii. Nowe wydanie globalnej publikacji KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre pt. „Horizons” omawia aktualne aspekty regulacyjne istotne dla sektora usług finansowych w tym m.in. nowy pakiet UE dotyczący finansów cyfrowych, plan działania na rzecz wzmacniania Unii Rynków Kapitałowych oraz przegląd dyrektywy MiFID II.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Szybka reakcja Europejskiego Banku Centralnego i organów regulacyjnych umożliwiła skuteczne wsparcie banków i ich klientów w czasie pandemii COVID-19. Przed organami regulacyjnymi stoi obecnie niezwykle trudne wyzwanie, gdyż każda ich decyzja może bezpośrednio wesprzeć lub utrudnić ożywienie gospodarcze tym bardziej, że agenda ostrożnościowa stopniowo rozszerza się na takie obszary, jak ryzyko związane z klimatem i odporność na zagrożenia cyfrowe.

Dla sektora bankowego pandemia była czysto zewnętrznym wstrząsem, a banki w znacznym stopniu przyczyniły się do wsparcia reakcji kryzysowych w całej strefie euro. Organy nadzoru finansowego zareagowały bardzo szybko wykorzystując bufory bezpieczeństwa i przyznając ulgi kapitałowe. Należy jednak pamiętać, że te bufory bezpieczeństwa będą musiały zostać odbudowane. Aktualnym wyzwaniem stojącym przed bankami będzie zatem zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą udzielania dalszego wsparcia, a obawami o własną rentowność – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG w Polsce.

Skutki COVID-19 banki będą odczuwały przez długi czas. Nadal pozostaje ryzyko wystąpienia negatywnych scenariuszy, które będą wymagały dalszego wsparcia. Kwestie te mają nie tylko charakter cykliczny, ale również strukturalny.

 

Wzrośnie liczba kredytów niepracujących, przy czym powszechnie oczekuje się, że poziom rezerw kredytowych osiągnie swój szczyt w IV kwartale 2020 i I kwartale 2021 roku. Przejściowe ulgi w ujmowaniu pełnego wzrostu strat oczekiwanych zgodnie z MSSF 9 w rachunku adekwatności kapitałowej wygasną, co może prowadzić do istotnego zmniejszenia pozycji kapitałowych. Będzie to miało wpływ zarówno na wskaźniki adekwatności kapitałowej, jak również wskaźnik dźwigni oraz wartość aktywów ważonych ryzykiem, co w rezultacie, bez dalszych propozycji legislacyjnych, doprowadzi do nadmiernej procykliczności wskaźników regulacyjnych. W kontekście rynku polskiego, mając dodatkowo na uwadze nałożone na banki obciążenia fiskalne, istotny sektorowo potencjalny wpływ wyroków TSUE, jak również historyczną praktykę wymagania przez nadzorców wysokich buforów kapitałowych, długofalowy wpływ pandemii może być bardzo dotkliwy. Organy regulacyjne będą musiały zaoferować przemyślane rozwiązania, aby to tym zarządzić – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego w KPMG w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)