Rośnie segment sprzedaży pojazdów z napędami alternatywnymi

Auta z napędami alternatywni coraz bardziej popularne

Jedynym segmentem samochodów osobowych, który z liczbą ponad 26,8 tys. sprzedanych nowych aut, zanotował 12,7% wzrost w pierwszym półroczu 2020 roku jest segment pojazdów z napędami alternatywnymi. Wśród aut tego typu największy, ponad trzykrotny wzrost r/r odnotowały hybrydy plug-in. W I półroczu 2020 roku fabryki motoryzacyjne w Polsce wyprodukowały ponad 201 tys. pojazdów – o 44,1% mniej niż w I połowie 2019 roku.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

W pierwszej połowie roku w Polsce zarejestrowano 179,8 tys. nowych samochodów osobowych, 24,6 tys. pojazdów dostawczych, 8,1 tys. ciężarowych, ponad 6,9 tys. przyczep i naczep oraz blisko 700 autobusów. Do końca czerwca br. Polacy kupili również 10,4 tys. motocykli oraz 7,4 tys. motorowerów. Pandemia COVID-19 spowodowała, że liczba rejestracji nowych pojazdów jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku. Jedynym segmentem samochodów osobowych, który z liczbą ponad 26,8 tys. sprzedanych nowych aut, zanotował 12,7% wzrost w pierwszym półroczu 2020 roku jest segment pojazdów z napędami alternatywnymi. Wśród aut tego typu największy, ponad trzykrotny wzrost r/r odnotowały hybrydy plug-in. W I półroczu 2020 roku fabryki motoryzacyjne w Polsce wyprodukowały ponad 201 tys. pojazdów – o 44,1% mniej niż w I połowie 2019 roku.

W pierwszej połowie 2020 roku zarejestrowano w Polsce 179,8 tys. samochodów osobowych, co oznacza spadek o 35,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Spadki dotyczą zarówno klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 123,4 tys. pojazdów (spadek o 35,3%) oraz klientów indywidulanych, którzy nabyli 56,4 tys. nowych samochodów, o 35,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Producenci marek popularnych sprzedali w pierwszym półroczu 146,5 tys. pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 38,9% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Segment marek premium+ poradził sobie z kryzysem lepiej. Producenci sprzedali przez pierwsze 6 miesięcy 33,3 tys. pojazdów tej klasy – o 13,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Klienci indywidualni w I połowie roku kupili 4 tys. aut z  segmentu premium+, o 14,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Nieco gorzej w  pierwszym półroczu wyglądają rejestracje marek premium+ wśród klientów instytucjonalnych – zakupili oni 29,2 tys. pojazdów, co oznacza mniejszą sprzedaż o 16,4% r/r.

Biorąc pod uwagę szacunki z początku pandemii, wyniki pierwszego półrocza nie okazały się aż tak złe jak się spodziewano, choć oczywiście we wszystkich kategoriach pojazdów odnotowano spadki rejestracji. Najlepiej poradził sobie segment premium i stosunkowo nieźle segment pojazdów dostawczych. To bardzo cieszy, bo samochody dostawcze służące firmom do przewozu towarów są swoistym barometrem stanu gospodarki. O ile segment samochodów dostawczych odnotował stosunkowo małe straty, o tyle pojazdy ciężarowe zostały dotknięte chyba największym spadkiem. Można w związku z tym wysunąć wniosek, że nie słabnie zapotrzebowanie na pojazdy realizujące transport miejski – np. firmy kurierskie – natomiast popyt na pojazdy długodystansowe jest bardzo niski. W tej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje przegłosowany właśnie pakiet mobilności, który - jak się przewiduje – uderzy w polskich przewoźników. Ponadto, tak wysoki spadek sprzedaży pojazdów ciężarowych może oznaczać, że menedżerowie zarządzający firmami transportowymi w Polsce spodziewają się spadku zamówień – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rośnie segment pojazdów na paliwa alternatywne

W I połowie roku liczba rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi była wyższa o 12,7% niż w tym samym okresie 2019 roku i wyniosła blisko 26,9 tys. pojazdów. Niezmiennie zdecydowanie więcej pojazdów z napędami alternatywnymi kupują klienci instytucjonalni (20,6 tys. aut) co przekłada się na 14,5% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Klienci indywidualni z kolei do końca czerwca 2020 roku kupili ponad 6,2 tys. aut z napędem alternatywnym – o 7,1% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Natomiast samochody z napędem gazowym, osiągnęły w pierwszej połowie roku rezultaty dużo gorsze, niż te osiągane w tym samym okresie przed rokiem. Spadek rejestracji tego segmentu pojazdów wyniósł 63,7% r/r.

Segment pojazdów z napędami alternatywnymi jest jedynym, który rośnie w 2020 roku w Polsce. Chociaż dynamika wzrostu całego segmentu zaczyna zwalniać, na uwagę zasługują hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz samochody w pełni elektryczne. W I półroczu 2020 r. Polacy zarejestrowali blisko 22,6 tys. pojazdów z napędem hybrydowym. Oznacza to wzrost o 28,7%. Bardzo dużą dynamikę wzrostu w omawianym okresie odnotowały hybrydy typu plug-in. Polacy kupili 1 370 aut tego typu, co oznacza wzrost o 210,7% r/r. Nad Wisłą rośnie również sprzedaż aut w pełni elektrycznych, do końca czerwca br. Polacy kupili ponad 1,1 tys. samochodów napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym, o 19,6% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Rejestracje samochodów ciężarowych o połowę mniejsze

W I połowie 2020 roku w Polsce zarejestrowano 8,1 tys. samochodów ciężarowych, co oznacza spadek o 51,5% w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. Podobnej wielkości spadki (-50,9% r/r) dotyczą rejestracji przyczep i naczep – do końca czerwca br. zarejestrowano ich 6,9 tys.

Grafika 1. Rejestracje nowych pojazdów w Polsce

Rozwój rynku jednośladów wyhamował

W I połowie 2020 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli wyniosła 10 429 sztuk, czyli 9,6% mniej niż w I połowie 2019 roku. Jedynie motocykle typu sport (wzrost o 50%), supersport (wzrost o 7%) oraz ON/OFF (wzrost o 3%) zakończyły I półrocze br. ze wzrostami. Pandemia koronawirusa w Polsce wyhamowała jednak obserwowany wcześniej w 2019 roku i jeszcze na początku bieżącego, rozwój rynku motocykli w Polsce. Mimo tego rezultaty dwóch ostatnich miesięcy (w maju wzrost rejestracji o 9,9% r/r, a w czerwcu o 22,8%) są już na znacznie wyższym poziomie niż przed rokiem. Wskazuje to na szybką odbudowę rynku w tej grupie pojazdów. Natomiast znaczący spadek rejestracji odnotowano wśród motorowerów, których w I połowie 2020 roku zarejestrowano 7 386 sztuk i był to poziom niższy aż o 29,6% w porównaniu z takim samym okresem w 2019 roku.

Gwałtowny spadek produkcji pojazdów samochodowych w Polsce

W I półroczu 2020 roku wyprodukowano w Polsce 201,1 tys. pojazdów samochodowych, aż o 44,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najgłębszy spadek (48,5%) zanotowała produkcja samochodów osobowych. W grupie samochodów użytkowych i ciężarowych rezultaty były niższe o 35,9% r/r, natomiast produkcja autobusów w pierwszym półroczu 2020 roku przyhamowała najmniej, o 23% w porównaniu z I półroczem 2019 roku.

****

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2020” należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

****

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl

****

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)