Newsflash: Restrukturyzacja i upadłość firmy w czasie stanu pandemii

Restrukturyzacja i upadłość firmy w czasie pandemii

Pandemia spowodowała poważne problemy z płynnością finansową znacznej części firm, które w chwili obecnej stanęły przed dylematem czy kontynuować działalność czy też przeprowadzić restrukturyzację. Sama restrukturyzacja nie jest prostym procesem, często dużym wyzwaniem jest już samo określenie, czy organizacja znajduje się w sytuacji, która w pełni uzasadnia restrukturyzację.

Powiązane treści

Każda restrukturyzacja powinna mieć swoje podstawy ekonomiczne. Generalnie aby przeprowadzić restrukturyzację firma musi szczegółowo przeanalizować swoją sytuację finansowo-operacyjną.

Bezcelowe jest przeprowadzanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jeżeli jego sytuacja makro i mikro ekonomiczna jest taka, że praktycznie dane przedsiębiorstwo utraciło sens istnienia, do którego zostało powołane, nie może generować przychodów  lub też sytuacja okołobiznesowa jest taka, że w perspektywie średnio i długoterminowej nie ma szansy na to, aby dalej mogło właściwie funkcjonować. W związku z tym warto przy planowanych działaniach zwrócić uwagę na to, że jeżeli tego typu sytuacja trwa dłużej niż przewidywany przez nas okres, to praktycznie przedsiębiorstwo bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie ma szans, aby się utrzymać – mówi Marek Król, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

Podstawą do określenia stanu niewypłacalności jest utrata płynności finansowej lub nadmierne zadłużenie. Stan niewypłacalności aktualizuje z kolei obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.

Jednak nawet żeby upaść, firma potrzebuje pieniędzy. Samo postępowanie upadłościowe kosztuje, niezbędne jest poniesienie kosztów syndyka, jak również kosztów likwidacji przedsiębiorstwa. Tym samym, z podjęciem trudnej decyzji o upadłości nie należy zwlekać. Zarząd musi mieć świadomość zarówno odpowiedzialności, która na nim ciąży w przypadku spóźnionego wniosku upadłościowego, jak i ryzyka oddalenia przez sąd wniosku złożonego w sytuacji, gdy stan majątku spółki nie pozwala już na ogłoszenie jej upadłości – mówi Michał Komar, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej w KPMG w Polsce. 

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)