Newsflash: Firmy w obliczu nowych i zmienionych przepisów podatkowych CIT w 2020 roku

Newsflash: Tarcza antykryzysowa a CIT

Teoretycznie zmian w podatku CIT na 2020 r. nie było wiele, natomiast odzwierciedlają one szersze zmiany systemowe. Jedną z nich jest tzw. ulga na złe długi, która jest elementem pomocy przedsiębiorcom w walce z tzw. zatorami płatniczymi. Z jednej strony jest to ułatwienie dla wierzycieli, którzy przy braku płatności zyskują możliwość efektywnego odzyskania podatku już wykazanego na skutek dostawy towaru lub świadczenia usługi. Z kolei od strony dłużnika brak płatności powoduje obligatoryjną korektę kosztów. Warto także pamiętać o wymogach związanych z tzw. „białą listą” – przelew na niezweryfikowany rachunek może skutkować utratą kosztów podatkowych. Przepisy te będą w najbliższym czasie korzystnie zmienione, jeszcze w trakcie obecnego roku. Jednocześnie wiele firm będzie musiało stawić czoła nowym przepisom w zakresie cen transferowych m.in. z nowymi obowiązkami dotyczącymi składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji.

Powiązane treści

Charakter i liczba zmian, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich wynikała m.in. z konieczności wdrożenia przez Polskę m.in. regulacji Dyrektywy tzw. ATAD 1, czyli dyrektywy harmonizującej rozwiązanie zmierzające do ograniczenia szkodliwych optymalizacji podatkowych. Natomiast opóźnione pozostaje wdrożenie rozwiązań Dyrektywy ATAD 2, czyli m.in. instrumentów antyhybrydowych – regulacji, które zapobiegają przykładowo rozpoznaniu w jednym państwie kosztu przy braku rozpoznania przychodów po drugiej stronie transakcji (odliczenie bez opodatkowania), czy też sytuacji podwójnego rozpoznania kosztu (podwójne odliczenie).

Liczba tegorocznych zmian w przepisach ustawy o podatku CIT była znacznie niższa w porównaniu do liczby zmian w latach 2018-2019. Nie były to zmiany równie rewolucyjne, niektóre z nich okazują się natomiast w praktyce bardzo istotne dla niemal wszystkich podatników i są elementem szerszych zmian systemowych. Należy zaliczyć do nich np. ulgę na złe długi, powracającą po kilku latach i w nowej odsłonie, a stanowiącą element bardzo istotnej nowelizacji przepisów administracyjnych zwalczających zatory płatnicze. Bezpieczeństwu obrotu i systemu podatkowego mają także w założeniu sprzyjać przepisy nakazujące (w celu rozpoznania kosztów) dokonywanie płatności na rachunek z tzw. „białej listy”, które natomiast zostaną zliberalizowane – np. płatność w split-payment wyłączy dodatkowe obowiązki. Jeśli chodzi o kontrowersyjne przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT), to zgodnie z zapowiedziami ma dojść do kolejnego ich odroczenia (do 2021 r.), warto natomiast wykorzystać ten czas aby uzyskać urzędowe opinie o możliwości stosowania zwolnienia z podatku oraz upewnić się, że płatności podlegające opodatkowaniu u źródła dokonywane są przy uwzględnieniu obowiązujących już (nieodroczonych) wymogów należytej staranności – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

W obszarze cen transferowych mamy do czynienia z właściwie pierwszym rokiem, gdy w praktyce mają zastosowanie nowe obowiązki w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji oraz o raportowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi w formie elektronicznej.

Teraz wszyscy podatnicy, którzy sporządzają dokumentację, muszą oświadczyć nie tylko, że jest ona już gotowa, ale również, że transakcje odbywają się na warunkach rynkowych. Ponadto podatnicy będą musieli zaraportować swoje transakcje w nowej formie z wykorzystaniem elektronicznego formularza TPR. Informacja taka będzie o wiele bardziej obszerna i szczegółowo opisująca nie tylko metodologię cenową, ale również np. wskaźniki zyskowności określone w analizach porównawczych jako rynkowe i mające zastosowanie do danej transakcji. W ten sposób władze podatkowe będą miały dostęp do pełnej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Informacje takie mają zostać wykorzystane nie tylko do analiz statystycznych, ale również do identyfikacji podmiotów, które powinny zostać poddane kontroli z uwagi na generowanie w transakcjach rezultatów odbiegających od standardów rynkowych. Nowe obowiązki podkreślają konieczność weryfikacji rynkowości transakcji już na etapie jej planowania, bowiem wszelkie zaniedbania mogą mieć dla podatnika bolesne konsekwencje – mówi Jacek Bajger, partner, szef zespołu ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)