Newsflash: Za mało zwolnień podatkowych w tarczach antykryzysowych

Za mało zwolnień podatkowych w tarczach antykryzysowych

Dotychczas zaproponowane instrumenty wydają się jednak w zbyt małym stopniu odciążać firmy, z których wiele walczy o przetrwanie. W tym kontekście warto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą korzystać też z narzędzi podatkowych spoza tarczy antykryzysowej, których zastosowanie może w pewnym zakresie poprawić sytuację finansową firmy.

Powiązane treści

Celem rozwiązań podatkowych uwzględnianych w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej jest wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej, a tym samym minimalizacja negatywnych skutków COVID-19. Dotychczas zaproponowane instrumenty wydają się jednak w zbyt małym stopniu odciążać firmy, z których wiele walczy o przetrwanie. W tym kontekście warto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą korzystać też z narzędzi podatkowych spoza tarczy antykryzysowej, których zastosowanie może w pewnym zakresie poprawić sytuację finansową firmy. 

Wraz z ukazywaniem się kolejnych wersji tarczy antykryzysowej podatnicy oczekiwali na rozwiązania podatkowe, a w szczególności na zwolnienia podatkowe, które przyniosłyby szybką i długotrwałą poprawę ich płynności.

Podobne nadzieje wiązano z realizacją takich postulatów jak skrócenie terminów na zwroty VAT czy też zawieszanie stosowania mechanizmu split payment. Niestety, jeśli chodzi o zwolnienia podatkowe to ograniczają się one co do zasady do podatku od nieruchomości i tylko w części (obecnie ok 1/3) gmin w kraju, w dodatku w sposób zróżnicowany, utrudniający ich praktyczne zastosowanie. Ustawodawca nie zdecydował się na zawieszenie split payment oraz skrócenie terminów na zwroty VAT uzasadniając to obawą potencjalnych nadużyć, które trudniej eliminować podczas pandemii. W efekcie podatkowe rozwiązania z tarczy to głównie odroczenie terminów składania deklaracji podatkowych czy odroczenie terminów płatności podatków, które na pewno należy ocenić pozytywnie, natomiast myślę, że podatnicy wciąż czekają na bardziej odczuwalne wsparcie podatkowe – mówi Przemysław Szywacz, partner associate w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Oprócz rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mają do dyspozycji także inne instrumenty, które pozwalają zmniejszyć obciążenia podatkowe lub odroczyć ich płatność w czasie.

Obecnie największym problemem rynkowym jest utrzymanie płynności finansowej. W tym celu przedsiębiorstwa sięgać mogą po szereg instrumentów. Od strony podatkowej możliwe są działania mające na celu odroczenie płatności poszczególnych danin. Tu pojawia się jednak kwestia związana z limitami wsparcia, dopóki Komisja Europejska nie wyrazi zgody na objęcie tego rodzaju wniosków limitem 800.000 euro, to właściwy jest wciąż limit pomocy de minimis (200.000 euro) lub klasyfikowanie odroczenia jako działanie optymalizujące pobór podatków i niestanowiące pomocy publicznej. Poza tym istnieje szereg znanych już narzędzi, takich jak między innymi IP Box czy ulga B+R. W okresie zatorów płatniczych warto pamiętać o „uldze na złe długi”, zarówno w podatku dochodowym, jak i w VAT. Szanse na wygenerowanie oszczędności powstać mogą przy odpowiedniej analizie art. 15c, dotyczącym limitowania kosztów dłużnych, oraz art. 15e ustawy o CIT, dotyczącym limitowania kosztów w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Warto również zaznaczyć szereg problemów i wątpliwości podatkowych związanych ze zmianą warunków rynkowych spowodowanych epidemią. Okoliczności te mają wpływ na stosunki gospodarcze oraz wymagają redefiniowania ustalonych wcześniej postanowień w kontekście cen transferowych – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce. 

***

O „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Jest to cykl czterech bezpłatnych konferencji online organizowanych przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Konferencje obejmują najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej. Wydarzenia odbywają się 21 maja 2020 r., 28 maja 2020 r., 2 czerwca 2020 r. oraz 9 czerwca 2020 r. W ramach całego cyklu 24 ekspertów KPMG przedstawi kilkanaście prelekcji. Tematy konferencji są skierowane do prezesów i członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary prawne, podatkowe, finansowe i transformację cyfrową przedsiębiorstw.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)