Newsflash: Perspektywy regulacyjne dla usług finansowych

Perspektywy regulacyjne dla usług finansowych

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na gospodarkę utrudniając prace instytucji finansowych. Organy regulacyjne w wielu krajach były zmuszone do podjęcia szybkich decyzji, których celem była możliwie jak najszersza ochrona instytucji finansowych, gospodarek oraz klientów w związku z bezprecedensową sytuacją z jaką mamy do czynienia w czasie pandemii. Nowe ulgi, ograniczenia i opóźnienia we wdrażaniu nowych zasad lub zmiany terminów konsultacji wielu rozwiązań są tylko niektórymi przykładami działań podejmowanych przez europejskich regulatorów, które zostały zaprezentowane w najnowszej publikacji KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre pt. „Horizons”.

Powiązane treści

Reakcje regulatorów podejmowane w związku z pojawieniem się zagrożenia związanego z koronawirusem można przede wszystkim podzielić na trzy zasadnicze kategorie: związane z wprowadzeniem ulg w obowiązujących terminach i wymaganiach, opóźnieniem we wdrażaniu nowych wymagań i terminów odpowiedzi na konsultacje oraz pojawieniem się nowych wymagań, wprowadzonych wyłącznie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa w celu ochrony zarówno rynków, jak i konsumentów. Przykładem wdrożenia nowych wymagań jest uruchomienie przez Komisję Nadzoru Finansowego „Pakietu Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju”, które mają wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia związane z COVID-19.

Pandemia COVID-19 stanowi obecnie bezprecedensowe wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki oraz wystawia na próbę odporność finansową i operacyjną szeregu branż. W odpowiedzi na nadzwyczajne trudności, przed którymi stoją rynki, przedsiębiorstwa oraz konsumenci, organy regulacyjne zmuszone są dokonywać niezwłocznych i zdecydowanych zmian w priorytetach ich działań, w szczególności poprzez opóźnienie niektórych wcześniej planowanych inicjatyw legislacyjnych oraz nadzorczych. W nadchodzących miesiącach organy regulacyjne staną w obliczu wielu wyzwań, w szczególności będą musiały podejmować decyzje dotyczące zakresu oraz okresu obowiązywania stosowanych rozwiązań łagodzących wpływ pandemii na sektor finansowy, a także opracować plany ich stopniowego wycofywania, w sposób który nie spowoduje dodatkowych zakłóceń i obciążeń dla uczestników rynku – mówi Stacy Ligas, senior partner, CEO w KPMG w Polsce.

Pandemia COVID-19 jest zjawiskiem globalnym, które testuje odporność finansową, operacyjną i handlową wszystkich firm. W tym kontekście sektor usług finansowych musi w szybki sposób i na dużą skalę dostosować się do niespotykanych ograniczeń i warunków rynkowych.

W obecnych czasach zasady oraz modele wykorzystywane w ramach normalnej działalności przed wybuchem pandemii koronawirusa mogą funkcjonować nieprawidłowo. Obecnie nikt nie jest pewien, jak długo obowiązywać będą aktualne ograniczenia oraz jak trwałe będą ich gospodarcze skutki. Organy regulacyjne muszą przygotowywać nowe wytyczne, które będą odpowiadać na bieżące wyzwania. W tym kontekście, sektor finansowy będzie zobowiązany przeprowadzić szybkie dostosowanie się do niespotykanych dotąd ograniczeń i nowych warunków rynkowych. Przedstawiciele branży będą zmuszeni do proaktywnej oceny pojawiających się zagrożeń i zmiany swoich priorytetów – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

****

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)