W czasach koronawirusa firmy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności podatków lub rozłożenie ich na raty

Firmy mogą wnioskować o odroczenie płatności podatków

Lektura pakietu antykryzysowego rodzi mnóstwo pytań wśród przedsiębiorców, którzy koncentrują się na utrzymaniu biznesu i miejsc pracy. Obecna sytuacja negatywnie wpłynie na kondycję finansową wielu firm i możliwość regulowania na bieżąco zobowiązań finansowych. W związku z panującą epidemią koronawirusa, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji mogą składać wnioski o rozłożenie podatku VAT na raty lub jego odroczenia za luty/marzec 2020 roku oraz odpowiednio dla CIT za 2019 rok. KPMG w Polsce wspierając przedsiębiorców udostępniło za darmo gotowe wzory wniosków wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną sytuację.

Paweł Barański KPMG w Polsce

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty lub udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Obecna sytuacja związana z epidemią SARS CoV-2 (COVID-19) w negatywny sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej. Nieobecność pracowników spowalnia sprzedaż, co przekłada się na obniżenie lub odroczenie w czasie osiągania przychodów przez przedsiębiorców. To z kolei prowadzi do zachwiania płynności finansowej, a nawet do jej utraty.

Chcąc wspierać przedsiębiorców w tym trudnym dla biznesu czasie KPMG w Polsce przygotowało wzory wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatków i udostępnia je bezpłatnie. Gotowe wzory o rozłożenie podatku VAT na raty za luty/marzec 2020 lub odroczenie płatności podatku VAT za luty/marzec 2020 oraz odpowiednio dla CIT za 2019 wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną sytuację są dostępne stronie internetowej kpmg.pl. Zainteresowane firmy będą musiały wypełnić tylko parę pól we wniosku. Formularze są uniwersalne i możliwe do wykorzystania przez każdego przedsiębiorcę – bez względu na formę i skalę obrotu. Trzeba je złożyć do 25 marca/kwietnia, a wniosek dot. CIT do 31 marca 2020 roku.

Mamy nadzieję, że wnioski zostaną wykorzystane przez wszystkie branże dotknięte skutkami epidemii. Wielu przedsiębiorców boryka się z trudnościami finansowymi i nie ma wystarczających środków na regulowanie zobowiązań podatkowych. W celu zachowania niezbędnej ostrożności wnioski można wysyłać przez system ePUAP, aby pozostać bezpiecznym i nie ryzykować wizyty na poczcie  – mówi Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)