W 2019 r. wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu motoryzacyjnego wzrosła do 160,7 mld zł

Wartość produkcji sprzedanej wzrosła do 160,7 mld zł

W 2019 r. w Polsce zarejestrowano 555,6 tys. nowych samochodów osobowych, 69,9 tys. aut dostawczych, 28,3 tys. samochodów ciężarowych oraz 38,3 tys. jednośladów. Coraz większą popularnością cieszą się auta z silnikami benzynowymi i z napędami alternatywnymi, natomiast coraz rzadziej Polacy decydują się na samochody z silnikami diesla. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 4,5%, a liczba wyprodukowanych aut osobowych spadła o 3,7% i wyniosła 434,7 tys. pojazdów. Wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 160,7 mld zł – o 4,5% więcej niż w 2018 r.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

W ostatnim kwartale 2019 r. zarejestrowano w Polsce 144,8 tys. nowych samochodów osobowych tj. o 16,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w całym 2019 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 4,5% i wyniosła 555,6 tys. Dominują rejestracje dokonywane przez klientów instytucjonalnych, których w tym okresie było 392,7 tys. (+2,2%). Z kolei klienci indywidualni zarejestrowali 2,4 razy mniej pojazdów niż instytucjonalni. Zarejestrowano 162,9 tys. szt. samochodów osobowych, ale przy bardziej dynamicznym wzroście (+10,5%).

2019 był kolejnym rokiem znaczącego wzrostu rejestracji samochodów osobowych. Rynek pojazdów użytkowych był stabilny dzięki lekkiemu wzrostowi w grupie samochodów dostawczych, choć w drugiej połowie roku wyraźnie spadła liczba zarejestrowanych samochodów ciężkich i autobusów. Niestety, może to odzwierciedlać pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego i ostrożniejsze podejście do zakupów nowych pojazdów – szczególnie dostawczych i ciężarowych. Rozczarowuje również początek bieżącego roku. Wydaje się, że może to być pierwszy rok spadków rejestracji samochodów osobowych po siedmiu latach wzrostów i przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Polacy rejestrują coraz więcej aut z napędami alternatywnymi

W 2019 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium+ wyniosła 80,5 tys. i była wyższa o 7,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy rejestrują jeszcze więcej aut z napędami alternatywnymi.

Ogółem w całym 2019 r. aż o 63,8% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na łącznie zarejestrowanych 41 406 tys. aut z napędem alternatywnym 38 716 stanowiły samochody z napędem hybrydowym, a 2 690 samochody elektryczne. Niezmiennie znacznie więcej aut zasilanych alternatywnie kupują klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +66% wobec +54,2% wśród klientów indywidualnych. Wydaje się, że skala wzrostów nie odzwierciedla jeszcze przyszłego wpływu dofinansowania ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu obejmującego dopłaty m.in. dla osób fizycznych i przedsiębiorców kupujących pojazdy niskoemisyjne (np. auta elektryczne) mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nie maleje popularność małych SUV-ów i crossoverów

W 2019 r. dwucyfrowy wzrost odnotowano jedynie w czterech segmentach samochodów osobowych. Najpopularniejszy był segment małych SUV-ów i crossoverów (+31%) segment kombivanów (+19%), średnich SUV-ów i crossoverów (+13%) oraz segment sport i cabrio (+10%). Największe spadki odnotowano natomiast w segmencie małych i średnich MPV (-19%), a także w segmencie F (-14%). 

Dynamiczny wzrost liczby rejestracji jednośladów

Liczba rejestracji nowych motocykli w całym 2019 r. wyniosła 19 103 sztuk, czyli o 4 579 sztuk więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost rejestracji odnotowano również na rynku motorowerów, których ogółem w 2019 r. zarejestrowano 19 171 sztuk, co oznacza wzrost o 16,6% w porównaniu z 2018 r. Duży wpływ na taką sytuację miał wzrost sprzedaży w 2017 r. z powodu wymagania od początku 2018 r. normy Euro4 dla nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii. Tym samym cały 2018 rok dał niską bazę do porównań, a rejestracje w zeszłym roku dodatkowo podbudowała sprzyjająca pogoda i pełniejsza oferta poszczególnych marek.

Wykres 1

Wolumen produkcji pojazdów samochodowych zwalnia

W 2019 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 649,9 tys. pojazdów samochodowych, o 1,5% mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby odnotowano w kategorii samochodów osobowych, która wyniosła 434,7 tys. sztuk i była o 3,7% niższa niż w 2018 r. Wzrosła natomiast liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego (+24,7%), a także produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – z taśm montażowych zjechało 209,5 tys. sztuk, o 3,6% więcej niż w zeszłym roku.

Pełną wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe@kpmg.pl oraz anna.materzok@pzpm.org.pl.

****

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2020 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

****

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124

© 2022 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)