close
Share with your friends

Banki w Polsce i w Europie wciąż chętnie udzielają kredytów na projekty związane z nieruchomościami

Banki chętnie finansują inwestycje nieruchomościowe

Zarządzanie projektami jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, która ma strategiczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez organizacje. Stopień ustrukturyzowania obszaru zarządzania projektami jest uzależniony od wielkości organizacji. 61 proc. bardzo dużych przedsiębiorstw posiada dedykowany dział odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie projektami (ang. Project Management Office, PMO), który najczęściej podlega bezpośrednio zarządowi. Odsetek firm posiadających taki dział spada, im mniejsza jest organizacja – w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi on zaledwie 31 proc.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport pt. „Property Lending Barometer 2019” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości. Celem raportu jest ocena perspektyw i nastrojów w zakresie finansowania bankowego w sektorze nieruchomości w Europie, w oparciu o opinie przedstawicieli banków z 15 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2019 r.

Rynek finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości w Europie rozwija się stabilnie pomimo czynników, które mogą być źródłem niepokojów, jak napięcia handlowe czy brexit – wynika z 10. edycji badania KPMG, oceniającego skłonność banków w Europie do finansowania inwestycji nieruchomościowych. W pierwszej połowie 2019 r. na sześciu głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zainwestowano 5,5 mld EUR w sektorze nieruchomości, przy czym Polska odpowiadała za 52% wolumenu. 

Zdaniem większości z blisko 70 respondentów reprezentujących instytucje finansowe z 15 krajów Europy, którzy uczestniczyli w tegorocznym badaniu KPMG, banki chętnie udzielają kredytów na projekty deweloperskie. Ankietowane instytucje finansowe wciąż kładą duży nacisk na finansowanie inwestycji w nieruchomości, pomimo pewnych niesprzyjających czynników ekonomicznych, jak na przykład powolny wzrost PKB w dużej części Europy.

W ciągu najbliższych 2 lat przewiduje się, że w ujęciu łącznym PKB w Europie wzrośnie jedynie o około 1,4%. Gospodarki rozwijające się w Europie Środkowo-Wschodniej wykazują znacznie lepsze wskaźniki PKB, zwłaszcza w takich krajach jak Polska i Rumunia – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce, który jest odpowiedzialny za badanie na polskim rynku już od 10 lat. 

Polska wciąż zajmuje kluczową pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem inwestycji w nieruchomości

W pierwszym półroczu 2019 r. utrzymywała się tendencja spadkowa całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych w Europie, osiągając jedynie 114,3 mld EUR, czyli o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spowolnienie to wynika z kilku czynników występujących jednocześnie m.in. umiarkowanych perspektyw gospodarczych, niepewności politycznej, braku odpowiednich aktywów czy też zmieniających się wzorców popytu w całej Europie.

Także napięcia w handlu między Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami mogą powodować zakłócenia w zakresie inwestycji na globalnym rynku nieruchomości. W pierwszej połowie 2019 r. wolumen inwestycji w Europie spadał, zwłaszcza na kluczowych rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania.

W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości 5,5 mld euro, z czego inwestycje w Polsce odpowiadały za nieco ponad połowę wolumenu transakcji (52%).

Banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe

Większość ankietowanych przedstawicieli banków, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania KPMG, przywiązuje strategiczną wagę do finansowania inwestycji dokonywanych na rynku nieruchomości. Tylko dwa kraje – Chorwacja i Słowenia – oceniają projekty nieruchomościowe jako mniej ważny obszar działalności swoich banków.

Inwestycje w rynek mieszkaniowy są preferowane w większości rozwiniętych gospodarek, podczas gdy większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w tym zakresie – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)