close
Share with your friends

Newsflash: Przyszłość elektromobilności w Polsce

Newsflash: Przyszłość elektromobilności w Polsce

Nawiązuje do sesji pt. „Elektromobilność – Polska i Świat”, która odbyła się 4 września 2019 r. podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Zgodnie z 20. edycją raportu KPMG Global Automotive Executive Survey, w ramach którego badane są opinie zarządzających firmami z branży motoryzacyjnej z całego świata, elektromobilność należy do kluczowych trendów dla branży motoryzacyjnej. Jednocześnie ma ona zdecydowany wpływ na firmy z sektora rafineryjnego, producentów i dystrybutorów energii oraz na wiele innych firm, które muszą zredefiniować swój model biznesowy, a w szczególności swoje źródła przychodów. Kiedy samochody elektryczne staną się połączone (connected), autonomiczne i współdzielone (shared), styl życia każdego z nas ulegnie istotnej zmianie.

Chociaż elektromobilność w Polsce jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, to niewątpliwe nasz kraj stara się podążać za ogólnoświatowymi trendami w tym zakresie. Świadczy o tym
m.in. stopniowy rozwój infrastruktury ładowania, czy projektowany system dopłat bezpośrednich do zakupu pojazdów elektrycznych. Jednocześnie można już zauważyć pewną specyfikę polskiego rynku i związane z nią szanse oraz wyzwania. Taką szansą z pewnością jest specjalizacja w zakresie produkcji autobusów elektrycznych, gdzie Polska wyrasta na europejskiego lidera, a autobusy elektryczne z Polski są widoczne w coraz większej liczbie europejskich miast. Wyzwań wciąż pozostaje więcej, a jednym z nich jest skala indywidualnego importu używanych samochodów o napędzie konwencjonalnym, które nie spełniają aktualnych norm emisji. Chcąc doprowadzić do istotnej redukcji smogu w miastach, należy podjąć działania, dzięki którym wzrośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi nie tylko wśród klientów instytucjonalnych, ale również wśród indywidualnych użytkowników.

W celu rozwijania elektromobilności w Polsce powinniśmy czerpać z najlepszych praktyk stosowanych w innych państwach oraz koncentrować się na tym, jak dostosować je do polskich realiów. Przykładem takiej inicjatywy, jest planowane objęcie zakupu pojazdów elektrycznych systemem dopłat bezpośrednich. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ankietowani sygnalizowali, że krąg beneficjentów dopłat powinien zostać rozszerzony przede wszystkim o osoby fizyczne. Pozytywnie należy zatem ocenić opublikowanie nowego projektu rozporządzenia uwzględniającego ten postulat – mówi Przemysław Szywacz, dyrektor w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wyzwania dotyczą praktycznie całej branży motoryzacyjnej w Polsce – w szczególności producenci komponentów wykorzystywanych do produkcji samochodów muszą dostosować swoją działalność w odpowiedzi na potrzeby elektromobilności. Wynika to z faktu, że przy produkcji samochodów elektrycznych wykorzystuje się ok. 50% mniej części niż przy produkcji samochodów o napędzie konwencjonalnym, a części nadal wykorzystywane muszą spełniać określone parametry. Krąg dotkniętych przez zmiany jest jednak znacznie szerszy i obejmuje także firmy z sektora energetycznego i rafineryjnego. Mogłoby się wydawać, że w przypadku energetyki rozwój elektromobilności jest przede wszystkim szansą na nowe źródło przychodów. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę ładowania oznaczają duże zaangażowanie kapitałowe oraz organizacyjne przy wciąż niepewnym okresie zwrotu. W przypadku branży rafineryjnej inwestycje w infrastrukturę ładowania mogą okazać się koniecznością wobec rosnącego udziału samochodów elektrycznych w rynku, a w konsekwencji – malejących przychodów ze sprzedaży paliw konwencjonalnych. 

Rozwój elektromobilności na świecie jest faktem i powinniśmy w Polsce podejmować działania pozwalające na wykorzystanie szans z tym związanych. System dopłat bezpośrednich, odpowiadający na realne potrzeby rynku, powinien zostać niezwłocznie uruchomiony. Oprócz objęcia nim osób fizycznych warto umożliwić korzystanie z niego firmom w taki sposób, aby użytkowanie samochodu elektrycznego stanowiło realną – zwłaszcza w aspekcie ekonomicznym – alternatywę dla użytkowania samochodu spalinowego. W tym celu limit wartości samochodu objętego dopłatą nie może być zbyt niski, a dopłaty powinny mieć zastosowanie także dla firm korzystających z samochodów poprzez leasing lub wynajem mówi Przemysław Szywacz, dyrektor w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. 

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)