close
Share with your friends

Internet rzeczy będzie główną siłą napędową transformacji biznesowej w ciągu najbliższych 3 lat

IoT główną siłą napędową transformacji biznesowej

Publikacja KPMG International pt. „The top 10 technologies for business transformation” prezentuje wyniki badania innowacyjności przemysłu technologicznego 2019 r., które obejmuje odpowiedzi od ponad 740 liderów przemysłu technologicznego w 12 krajach. Badanie pokazuje technologie, które są postrzegane jako posiadające największy potencjał do stymulowania transformacji biznesowej i długoterminowej wartości w swoich firmach w ciągu najbliższych trzech lat.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Innowacyjne modele biznesowe oparte na nowych technologiach pozwalają firmom ze wszystkich sektorów gospodarki uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Zdaniem przedstawicieli firm technologicznych najważniejszymi technologiami prowadzącymi do transformacji biznesowej w ciągu najbliższych 3 lat będą: internet rzeczy (IoT), robotyzacja (RPA) oraz blockchain. Zestawienie 10 kluczowych technologii dla transformacji biznesu powstało na podstawie badania firmy doradczej KPMG, w którym udział wzięło ponad 740 przedstawicieli firm technologicznych. 

Miliony konsumentów oraz urządzeń przemysłowych jest stale podłączonych do sieci, a liczba tych urządzeń i ich różnorodność wzrasta w zastraszającym tempie. Jednocześnie firmy poszukują konkurencyjnych rozwiązań mogących zrewolucjonizować rynek, opartych na szczegółowej analizie danych gromadzonych z urządzeń podłączonych do sieci. Celem jest coraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów, poprawa jakości obsługi oraz lepsze spersonalizowanie oferty. Wszystko to spowodowało, iż w badaniu KPMG internet rzeczy (IoT) został wskazany na pierwszym miejscu. Pomimo tak dużych potencjalnych możliwości zastosowania i wykorzystania tej technologii, warto pamiętać i zarządzać ryzykiem wynikającym z funkcjonowania tak wielkiego, połączonego i kompleksowego ekosystemu urządzeń. Brak skutecznego zabezpieczenia urządzeń IoT i podłączonego ekosystemu może uniemożliwić wręcz świadczenie usług, ochronę poufnych danych, a nawet ochronę klientów. Co istotne, klienci zauważają, iż coraz istotniejsze jest stworzenie ram, wytycznych i standardów w postaci tzw. IoT Governance.

Millenialsi są pierwszym pokoleniem, które zostało uznane za cyfrowych tubylców (ang. digital natives), co oznacza, że dorastali w otoczeniu najnowszych technologii, które stały się dla nich powszechnie wykorzystywanymi narzędziami. Cechą tego pokolenia jest bycie mobilnym i online. Obecnie stanowią oni największy segment amerykańskiego rynku pracy i do 2025 r. mogą stanowić do 75 proc. czynnych zawodowo ludzi na świecie. Jednocześnie w coraz większym stopniu podejmują i wpływają na decyzje zakupowe B2B. W związku z tym zostało przeprowadzone badanie wśród 600 przedstawicieli tzw. pokolenia Millenialsów pracujących w firmach technologicznych. 

Młodzi ludzie nieco inaczej oceniają rolę poszczególnych technologii w transformacji biznesowej w ciągu najbliższych trzech lat – ich zdaniem największe znaczenie będzie miała sztuczna inteligencja, inteligentne przetwarzanie danych, samouczenie się maszyn, internet rzeczy i sieć 5G. Jednocześnie, jak wynika z badania KPMG, 13 proc. pokolenia Millenialsów zgłasza, że już podejmuje decyzje o zakupie na rynku B2B, a dodatkowe 28 proc.  twierdzi, że ma wpływ na decyzje o zakupie– mówi Marek Gzowski, dyrektor w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.

10 najważniejszych technologii transformacji biznesowej

Poprawa efektywności najważniejszą korzyścią zastosowania nowych technologii w biznesie

Wśród wyzwań związanych z implementacją powyższych technologii, na pierwszej pozycji znalazł się trudny do wykazania lub niepewny zwrot z poniesionych inwestycji (ang. unproven business case). Na pozostałych miejscach w zestawieniu znalazły się także złożoność technologiczna oraz bezpieczeństwo, będące niezwykle ważnym elementem w dzisiejszym świecie biznesu, ponieważ utrata danych lub prywatności może spowodować znaczne szkody finansowe i wizerunkowe. Wskazuje to na sytuację, w której szybki rozwój nowych technologii sprawia, że firmy obawiają się utraty przewagi konkurencyjnej ze strony konkurencji lub innowacyjnych start-upów, ale jednocześnie nie są gotowe i nie mają ugruntowanej strategii na wykorzystanie tych technologii.

Większość liderów z branży technologicznej, jako główne korzyści płynące z zastosowania technologii transformacyjnych wymieniało najczęściej poprawę efektywności biznesowej lub wpływ na zwiększenie rentowności. Brakuje natomiast przekonania i wizji, w jaki sposób nowe technologie mogą wesprzeć przekształcenia istniejących modeli biznesowych, w celu zwiększenia przychodów poprzez stworzenie przewagi konkurencyjnej swoich produktów czy usług. Pomocny wpływ technologii na zwiększenie udziału w rynku był najrzadziej wskazywaną przez respondentów korzyścią – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Gwałtowny wzrost w zakresie robotyzacji procesów biznesowych (RPA)

Przewiduje się, że światowe wydatki na rozwiązania typu blockchain w 2022 r. wyniosą 11,7 mld USD. W zestawieniu 10 najlepszych technologii transformacyjnych rozwiązania te znalazły się na 7. pozycji. Zgodnie z wynikami badania KPMG pt. „Blockchain for technology, media and teleco (TMT) Companies”, 41 proc. liderów firm technologicznych spodziewa się wdrożenia technologii blockchain w swojej firmie w ciągu najbliższych trzech lat. Podobnie, prawie połowa (48 proc.) uważa, że blokchain zmieni sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez ich firmę w ciągu najbliższych trzech lat.

Blockchain ma swoje korzenie w bitcoinie i gdy jego zwolennicy zaczęli poszukiwać innych potencjalnych obszarów do wykorzystania spotykali się z brakiem wiary, co do jego potencjału oraz możliwości zastosowania na szeroką skalę w innych sektorach gospodarki. Z jednej strony mieliśmy coraz więcej firm tworzących rozwiązania oparte o tę technologię, z drugiej zaś niewiele z tych rozwiązań przechodziło z fazy prototypu do komercyjnego produktu. Jednakże, jak wynika z badania, 2019 rok wydaje się być przełomowym pod tym względem, gdyż nie ma już wątpliwości, iż blockchain jest na tyle dojrzałą technologią, że może służyć jako pragmatyczne rozwiązanie wyzwań biznesowych w różnych branżach. To nie jest jedynie opinia osób związanych z technologią, gdyż nawet osoby obawiające się rozwiązań technologicznych przekonały się o dużych możliwościach i transformacyjnym znaczeniu tej technologii. Pomimo tego, że blockchain nadal nie osiągnął jeszcze pełnego potencjału, jest on coraz częściej wykorzystywany w komercyjnych rozwiązaniach jako platforma, która może zoptymalizować i usprawnić wiele procesów biznesowych, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, głosowań, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji – mówi Marek Gzowski, dyrektor w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

****

O RAPORCIE

Publikacja KPMG International pt. „The top 10 technologies for business transformation” prezentuje wyniki badania innowacyjności przemysłu technologicznego 2019 r., które obejmuje odpowiedzi od ponad 740 przedstawicieli firm technologicznych  w 12 krajach. Badanie pokazuje technologie, które są postrzegane jako posiadające największy potencjał do stymulowania transformacji biznesowej i długoterminowej wartości w swoich firmach w ciągu najbliższych trzech lat.

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)