close
Share with your friends

Rosnące oczekiwania w zakresie regulacji i nadzoru nad fintechami

Rosnące oczekiwania w zakresie nadzoru nad fintechami

Raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech” prezentuje analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów.

Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Coraz większa obecność fintechów na rynku jest korzystna zarówno dla konsumentów, inwestorów, jak i firm świadczących usługi finansowe. Aktywność takich podmiotów prowadzi do bardziej zróżnicowanej oferty usług i produktów finansowych, które są świadczone bardziej efektywnie. Jednocześnie coraz szersze zastosowanie rozwiązań technologicznych oferowanych przez fintechy wiąże się z ryzykiem, które dostrzegają regulatorzy i organy nadzoru rynków finansowych – wynika z globalnego raportu KPMG. 

Rosnąca rola fintechów przyczynia się do wzrostu ryzyka zarówno dla konsumentów jak i inwestorów, dla przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, a w szerszym ujęciu, także dla stabilności rynków finansowych. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto szereg inicjatyw regulacyjnych i nadzorczych związanych z nowymi technologiami w finansach. Główne działania regulacyjne w odniesieniu do nowych technologii i rozwiązań fintech dotyczą głównie kryptoaktywów, technologii rozproszonych rejestrów, chmury obliczeniowej, crowdfundingu, systemów płatności, a także sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wykorzystywania wielkich zbiorów danych.

Przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe muszą być w stanie wykazać, że nie tylko spełniają coraz większą liczbę wymogów regulacyjnych związanych z technologiami, ale także, że przenalizowały i uwzględniły różne rodzaje ryzyka, jakie niosą ze sobą fintechy. Liderzy rynku będą proaktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia oraz współtworzyć nowe regulacje.

Współpraca z fintechami otwiera wiele możliwości przed firmami z branży finansowej, natomiast należy do niej podchodzić bardzo kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów. Należy dokładnie zidentyfikować, ocenić i – o ile to możliwe – przeciwdziałać ryzyku, jeszcze przed wdrożeniem rozwiązań oferowanych przez fintechy. Warto też korzystać z platform kojarzących firmy z fintechami, aby znaleźć rozwiązanie odpowiadające na potrzeby danej organizacji, a nie bazować tylko na ofercie fintechów, które same się skontaktowały – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef doradztwa dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

****

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Regulation and supervision of fintech” prezentuje analizę ryzyka generowanego przez fintechy dla podmiotów na rynkach finansowych. Publikacja koncentruje się także na zagadnieniu regulacji i nadzoru nad działalnością fintechów. 

****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)