close
Share with your friends

Szybki wzrost popularności robotów do inteligentnej automatyzacji procesów nieprodukcyjnych

Cyfrowa transformacja

Raport KPMG International pt. „Easing the pressure points: The state of intelligent automation”opisuje jak szybko wdrażane są technologie IA oraz jakie sukcesy i wyzwania pojawiły się na rynku. Prawie 600 liderów biznesowych, w tym 100 dyrektorów najwyższego szczebla w sześciu branżach i 13 krajach, zostało przebadanych pod kątem ich doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z inteligentną automatyzacją.

Jan Karasek KPMG w Polsce

Partner, Management Consulting, Strategy & Operations

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Inteligentna automatyzacja (IA) stanowi jeden z kluczowych priorytetów wielu organizacji. Rozwiązania tej klasy nie tylko umożliwiają poprawę efektywności operacyjnej, ale również stanowią podstawę dla rozwoju usług i produktów. Z badania KPMG wynika bezpośredni związek pomiędzy szerokim wykorzystaniem technologii z zakresu inteligentnej automatyzacji a wynikami finansowymi – więcej niż jedna trzecia menedżerów uważa, że inteligentna automatyzacja jest sposobem na zwiększenie przychodów w przyszłości. Wielu z nich upatruje w IA również szansy na poprawę jakości obsługi klienta.

Inteligentna automatyzacja to zbiór technologii służących automatyzacji procesów biznesowych poprzez wykorzystanie platform robotyzacji procesów, algorytmów uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Należy podkreślić, że technologia IA wykorzystywana jest nie w tradycyjnym obszarze robotyzacji czyli procesach produkcyjnych, ale raczej przy realizacji procesów wsparcia (finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, itd.) czy obsłudze klienta.

Na szybkie tempo adopcji robotyzacji procesów biznesowych wskazują obserwacje rynku w Polsce, a przede wszystkim odpowiedzi respondentów globalnego badania KPMG, z których aż 71 proc. zadeklarowało, że wykorzystuje lub planuje wykorzystać w ciągu najbliższego roku rozwiązania IA na potrzeby różnych funkcji lub obszarów operacyjnych. Ponad połowa (51 proc.) badanych przedstawicieli firm wskazała, że rozwiązania robotyzacji procesów już są wykorzystywane na poziomie całego przedsiębiorstwa lub będą wykorzystywane w ciągu najbliższego roku.

 

Większość inicjatyw w zakresie Intelligent Automation jest obecnie działaniami realizowanymi w wybranym obszarze biznesowym i ze względu na swoją specyfikę dotyczy wybranych części realizowanych procesów. Jednocześnie ich wdrożenie wiąże się z wysokimi oczekiwaniami, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji. Ponad połowa respondentów badania uważa, że w ciągu 12 miesięcy może rozszerzyć swoje inicjatywy w zakresie inteligentnej automatyzacji. Obserwacja rynku wskazuje jednak na istnienie dwóch praktyk wdrażania inteligentnej automatyzacji. Firmy wdrażające pojedyncze roboty w ramach pilotaży oraz zaawansowane wdrożenia dużej liczby robotów często bardzo zaawansowanych i wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – mówi Rafał Górski, Automation & Rapid Solutions Lead w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Roboty to nie tylko redukcja kosztów, ale także zwiększenie przychodów i poziomu obsługi klienta

Badanie KPMG wykazało korelację między inwestycjami w rozwiązania IA a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. 64 proc. najszybciej rozwijających się organizacji deklaruje plany wykorzystania inteligentnej automatyzacji na szeroką skalę do końca 2019 roku, podczas gdy 59 proc. firm osiągających słabsze wyniki wskazuje, że będzie potrzebowało jeszcze 2-5 lat, aby szeroko wykorzystywać rozwiązania IA.

Oczekiwania względem wdrażania robotyzacji procesów biznesowych wykraczają poza pierwotne cele redukcji kosztów. Menedżerowie wskazują, że ich cele strategiczne związane z IA dotyczą w coraz większym stopniu również wzrostu przychodów. Z badania KPMG wynika, że 30 proc. organizacji z  pomocą inteligentnej automatyzacji chce poprawić jakość obsługi klienta i interakcji z nimi, a 23 proc. chciałoby dokonać transformacji modelu obsługi klienta wpływającej na efektywność operacyjną. Tymczasem zaledwie 1 proc. ankietowanych skupia się głównie na optymalizacji kosztów lub redukcji zatrudnienia jako kluczowym celu operacyjnym.

Aby w pełni wykorzystać potencjał robotyzacji procesów, wykraczający poza oszczędności, organizacje muszą myśleć nie tylko o inwestycjach technologicznych, ale wpisywać inteligentną automatyzację jako jeden z komponentów transformacji cyfrowej. Strategie transformacji mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia najcenniejszych zasobów firm w przyszłości tj. ich pracowników. Roboty mogą przejmować realizację rutynowych, powtarzalnych i niewymagających decyzji zadań operacyjnych, czyli z jednej strony pozwalają redukować tzw. etaty, ale również często pozwalają uwolnić tych pracowników do realizacji innych bardziej wartościowych zadań, co jednocześnie znacząco wpływa na obniżenie poziomu rotacji pracowników – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Inteligentna automatyzacja metodą na uwalnianie zasobów do rozwoju nowych obszarów

Wpływ inteligentnej automatyzacji na miejsca pracy, zarówno pod względem częściowej lub całkowitej eliminacji stanowisk pracy obsługiwanych obecnie przez pracowników, jak również pojawienie się trendu przeszkalania pracowników do nowych umiejętności, stało się już rzeczywistością na rynku zgodnie z deklaracjami respondentów badania KPMG. Warto też podkreśli aspekt dopiero rosnącej dojrzałości rynkowej technologii automatyzacji i braku wielu doświadczeń w tym obszarze, co wpływa na różnicowane opinie zarządzających przedsiębiorstwami. Połowa respondentów uważa, że wdrożenie inteligentnej automatyzacji będzie miało wpływ na nie więcej niż 20 proc. populacji pracowników, podczas gdy 36 proc. menedżerów zakłada znacząco większy wpływ IA na sposób realizacji pracy przez 20-50 proc. obecnych pracowników.

Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że etaty uwolnione przez zastosowanie robotów, planuje wykorzystać w innych obszarach, które ich zdaniem będą wymagały rozwoju w najbliższej przyszłości aby zachować konkurencyjność ich przedsiębiorstw. Jeden z tych obszarów rozwoju to zadania związanie z wykorzystaniem posiadanych informacji i danych oraz zadania związane z  wykorzystaniem nowych technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, na które wskazuje 21 proc. badanych. Drugim obszarem wskazywanym przez menedżerów jest tworzenie nowych miejsc pracy w obszarach specjalizacji branżowej oraz obsługi bardziej złożonych procesów czy obsługi nietypowych przypadków niemożliwych obecnie do zautomatyzowania. Zaledwie 14 proc. respondentów nie planuje zatrzymywać pracowników w organizacji i w ten sposób osiągnąć redukcję kosztów – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

pl-strategie-wobec-pracownikow-ia

Największe inwestycje w IA w obszarze finansów i księgowości

Z badania KPMG wynika, że największe inwestycje w inteligentną automatyzację dokonywane są na optymalizację i usprawnienia działania funkcji finansowej i księgowości w przedsiębiorstwach (23 proc. dokonanych inwestycji). Inwestycje w automatyzację dwóch kolejnych obszarów wsparcia tj. zarządzanie zasobami ludzkimi i obszar IT, stanowiły w sumie ponad 25 proc. poniesionych nakładów. Warto raz jeszcze podkreślić, że IA nie zastępuje rozwiązań robotyki przemysłowej, a może ewentualnie usprawniać wybrane procesy w obszarach okołoprodukcyjnych, nakłady w tym obszarze stanowiły około 20 proc. Całkowity poziom finansowania rozwiązań IA potwierdza, że ich wykorzystanie wykracza poza programy pilotażowe i przekształca się w inicjatywy o większej skali.

pl-obszary-biznesowe-inwestujace-w-ia

Częściowe lub niezorganizowane inicjatywy stoją na przeszkodzie do szerokiego wykorzystania IA. Mniej niż 10 proc. respondentów z firm wskazało, że podchodzą do zarządzania i wdrażania rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyzacji z poziomu całego przedsiębiorstwa. Jest to zrozumiałe na wczesnym etapie przyjmowania inicjatyw IA, natomiast organizacje muszą dążyć do lepszej koordynacji i integracji wysiłków, aby nadawać wysoki priorytet działaniom, które powinny otrzymać maksymalne wsparcie, także finansowe – mówi Rafał Górski, Automation & Rapid Solutions Lead w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

****

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

****

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Easing the pressure points: The state of intelligent automation” prezentuje jak szybko wdrażane są technologie inteligentnej automatyzacji. Prawie 600 liderów biznesowych, w tym 100 dyrektorów najwyższego szczebla w sześciu branżach i 13 krajach, zostało przebadanych pod kątem ich doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z inteligentną automatyzacją.

****

O KPMG:            

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

****

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582 

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)